МОТИВАЦІЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ШАХТНОЇ ПОРОДИ

Автор(и)

Ключові слова:

інформаційна система управління, програмне забезпечення, надґрунтова канатна дорога, профіль транспортної виробки, розробка інформаційних систем.

Анотація

В умовах інтенсифікації гірничого виробництва підвищення вимог техніки безпеки та раціональне використання енергетичних ресурсів не можуть бути забезпечені без створення інформаційної системи управління технологічними процесами транспортування вантажів в підземних гірничих виробках. У зв'язку з цим мотивами переходу до більш високого рівня інформатизації транспортно-вантажних робіт є заміна більшості існуючих засобів локальної візуалізації на уніфіковані комплекти апаратури у вигляді програмо- ваних контролерів, інформативних датчиків, пункти візуального контролю, а також програмного забезпечення для персоналу, що обслуговує та використовує цю апаратуру. Метою статті є обґрунтування функцій та структурної схеми інформаційної системи управління про- цесами транспортування шахтної породи надґрунтовими канатними дорогами (ДКН) в умовах невизначеності. Для реалізації поставленої мети передбачено вирішити наступні завдання: 1) виконати аналіз методів збору, накопичення і передачі інформації для візуалізації технологічних процесів транспортування гірничої породи в реальних умовах вугільних шахт; 2) розглянути можливість створення інформаційної системи управління технологічними процесами переміщення породи в нетипових умовах експлуатації надґрунтових канатних доріг; 3) розробити рекомендації щодо підвищення продуктивності ДКН і їх технічного стану при експлуата- ції в реальних умовах шахтного середовища. Наукова новизна. Інформаційна система управління процесами транспортування шахтної породи надґрунтовими канатними дорогами при проведенні гірничих виробок (ГВ) в складних гірничо-геологічних умовах шахт Західного Донбасу розглядається в статті як взаємодіюча система «Дорога канатна надґрунтова – гірнича виробка» («ДКН – ГВ»), що функціонує в умовах невизначеності. Доведено, що впро- вадження інформаційних систем в діючі схеми транспорту шахт дає підвищення пропускної здатності дільничних транспортних виробок і забезпечення безпечних умов праці. Висновки. У статті, на основі впровадження інформаційної системи управління технологічними процесами гірничого виробництва розроблені рекомендації щодо підвищення продуктивності ДКН і її технічного стану при експлуатації в реальних умовах шахтного середовища, що постійно змінюється у просторі і часі. Встановлено, що при розробці інформаційної системи вирішуються складні завдання щодо виділен- ня меж технологічного об'єкта, синтезу методів оперативного збору, обробки та передачі інформації, а також вибору програмного забезпечення, що буде використовуватись для реалізації відображення процесів гірничого виробництва у пунктах візуального контролю.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-20

Як цитувати

ШИРІН, А., & РАСЦВЄТАЄВ, В. . (2021). МОТИВАЦІЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ШАХТНОЇ ПОРОДИ. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, (2), 42-49. вилучено із http://journals.politehnica.dp.ua/index.php/it/article/view/33