Умови публікацій

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security» необхідно:

• Заповнити довідку про автора (посилання)

• На електронну адресу it@journals.politehnica.dp.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у журналі на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail it@journals.politehnica.dp.ua.