АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-17

Ключові слова:

правовий статус судді, пенсія, соціальні гарантії, довічне грошове утримання

Анотація

Соціально-економічна політика держави передбачає надійний соціальний захист населення та належне пенсійне забезпечення це один із основних показників суспільного добробуту. Ефективне функціонування пенсійної системи це важливий чинник суспільного розвитку та соціальних перетворень. Показник економічного й соціального стану країни є рівень пенсійного забезпечення. Пенсійне забезпечення домінуюча складова соціального забезпечення, що виступає базовою й важливою гарантією стабільного розвитку суспільства, так як охоплює інтереси працездатних й непрацездатних громадян. Одним із основних елементів соціальної функції держави є пенсійне забезпечення й разом з тим, як сукупність методів задоволення матеріальних потреб тих верств населення які мають право на отримання пенсії. Пенсійне забезпечення є однією з основних гарантій соціального захисту, зміст якого зводиться до підтримки матеріального добробуту громадян та їхніх сімей при виході на пенсію за віком, інвалідністю або в разі втрати годувальника. Згідно чинного законодавства виокремлюють серед пенсіонерів деяких категорій працівників, які мають правно на спеціальні пенсії, до цієї категорії відноситься судді та це питання є дискусійним у суспільстві. В Україні судді виконують виняткову соціальну роль – безпосередньо реалізує судову владу, оскільки судова в Україні є самостійною та незалежною від інших гілок влади, Відповідно держава наділяє суддю специфічним соціально-професійним статусом, визначає правове становище суддів як особливих посадових осіб та як особливих членів соціуму. У статті розглянуто особливості правого статусу суддів та особливості пенсійного забезпечення судді, як спеціального суб’єкта, досліджено соціальні гарантії суддів які закріпленні Конституцією та законами України. Розглянуто види пенсійного забезпечення на які моє право розраховувати суддя виходячи у відставку. Систематизуються погляди науковців на трактування поняття «статус судді» та «правовий статус судді». Особлива увага приділяється дослідженню правового статусу судді, як особливого суб’єкта та їх соціальних гарантій. Також досліджено діючий статус судді як носія судової влади та статус судді, який перебуває у відставці й особливості положення судді у кожному з цих статусів.

Посилання

Москвич Л.М. Організаційно-правові проблеми статусу суддів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец.: 12.00.10. Харків, 2003. 21 с.

Миргород-Карпова В.В. Загальні засади організації та діяльності суддів в Україні // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2021. Випуск 1 (93). С. 61–69.

Прохоров П.І. Конституційно-правовий статус суддів: основні елементи та їхня характеристика //Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2020. Том 5. С. 57–64.

Правовий статус судді // Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України URL: https://ccu.gov.ua/storinkaknygy/552-pravovyy-status-suddi (дата звернення 20.03.2021 r.).

Загальна декларація прав людини : Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Офіційний вісник України. 2010. № 72/1. Ст. 2598.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 23. Ст. 121.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 46. Ст. 403.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО