ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-21

Ключові слова:

офшор, гармонізація законодавства України та Європейського Союзу, легалізація незаконних доходів, спеціальні економічні зони, гармонізація законодавства у сфері протидії легалізації доходів

Анотація

Питання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, перебувають на стику досліджень юридичної та економічної науки. Для юриспруденції інтерес полягає в тому, щоб визначити межі правового регулювання цього явища, створити юридичні механізми запобігання його розвитку, встановити відповідальність за порушення таких норм, розробити процес доказування відповідної провини, тобто питання офшорів є юрисдикційним об’єктом кримінального права, кримінального процесу, цивільного права, фінансового права та міжнародного приватного права, аспект якого й буде розглянуто в цій статті. Метою статті є аналіз чинного національного законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності; вивчення стандартів Групи з фінансових заходів (FATF) та можливість їх імплементації в нормативно-правове поле України; наведення власних рекомендацій щодо гармонізації законодавства України та Європейського Союзу (далі – ЄС) із розглядуваного питання; пропонування свого бачення диспозицій та санкцій правових норм українського законодавства, що відповідатимуть стандартам Групи з фінансових заходів (FATF). Маємо на меті також проаналізувати міжнародну співпрацю України у сфері протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Новизна роботи полягає у зміні підходів до аналізу законодавства, порушенні досить нової тематики та спробі зробити науковий висновок із недослідженої на наших теренах наукової проблеми. У ході дослідження сформульовано висновки, що на сьогодні питання гармонізації законодавства України та ЄС є надзвичайно актуальним. Одним із необхідних та важливих елементів є протидія створенню офшорів. Зазначено, що Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є досить зразковим нормативно-правовим актом, оскільки його положення відповідають нормам та стандартам міжнародного приватного права, за винятком певних формальних недоліків. Аналіз норм Податкового кодексу України дав змогу дійти висновків щодо успішних намагань України запобігати створенню нашими громадянами офшорів шляхом впровадження оподаткування контрольованих іноземних компаній. Наведено чіткі та зрозумілі критерії визначення юридичної особи контрольованою іноземною компанією, встановлено відповідні необхідні обов’язки та розміри податків. Наголошено, що співпраця на міжнародному рівні у сфері протидії легалізації доходів також перебуває на досить високому рівні, що, безперечно, сприяє економічному розвитку країни.

Посилання

Єремєєв А. Господарсько-правовий офшорний траст: загальна характеристика та особливості. Юридичний вісник. 2021. № 1. С. 217–224. DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2102

Габела В. В. Деофшоризація економіки як інструмент забезпечення економічної безпеки України. Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності : матеріали науково-практичної конференції. м. Львів, 16 квітня 2021 р., Львів, 2021. С. 46–49.

Подра О. П., Стамбульська Х. Б. Офшорні юрисдикції як інструмент мінімізації податкового навантаження. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2022. № 1 (7). С. 167–176.

Лащик І. І., Віблій П. І., Рибинчук І. С. Цілі створення вільних економічних зон. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали науково-практичної конференції, м. Полтава, 24 березня 2021 р. Полтава, 2021. С. 177–180.

Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : пер. с англ. М. : Вече, 2012. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО