ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНІЦІЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-6

Ключові слова:

співробітництво територіальних громад, ініціювання співробітництва, місцева ініціатива.

Анотація

Співробітництво територіальних громад із кожним роком стає все більше використовуваним, адже громади на практиці починають розуміти ефективність цього інструменту та можливість із його допомогою організувати надання якісніших публічних послуг. Важливим складником співробітництва територіальних громад є дотримання всіх основних етапів процедури організації співробітництва територіальних громад. Метою статті є визначення основних етапів ініціювання співробітництва територіальних громад, детальний аналіз механізму ініціювання та надання пропозицій щодо напрямів удосконалення цієї процедури. Наукова новизна. У статті запропоновано передбачити в законодавстві обов’язковість наявності статуту територіальної громади, в якому буде чітко визначено порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради, що дасть змогу дотримуватися всіх основних етапів процедури організації співробітництва територіальних громад. Висновки. Законодавство України чітко визначає послідовні етапи процедури організації співробітництва територіальних громад та суб’єктів ініціювання такого співробітництва. На жаль, члени територіальної громади, які мають можливість ініціювати співробітництво територіальних громад у порядку місцевої ініціативи, інколи не можуть реалізувати своє право у зв’язку з тим, що на місцевому рівні не завжди врегульовано питання внесення місцевої ініціативи на розгляд ради, яке відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування» регулюється нормативно-правовими актами місцевого самоврядування. Пропонуємо у цьому Законі передбачити, що статут територіальної громади буде обов’язковим документом для всіх територіальних громад, а порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради буде чітко визначено в даному документі.

Посилання

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад станом на 13 липня 2021 р. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: http://www.minregion.gov.ua/ ¬napryamki-diyalnosti/-regional-dev/rozvytok-mistsevoho samovryaduvannya/¬reyestr.

Міжмуніципальне співробітництво : збірник нормативно-правових та інформаційно-аналітичних документів / уклад.: Т.В. Журавель, Д.Ю. Записний, Р.П. Чухвицький. Київ, 2015. 154 с.

Костіна Н.А. Розвиток співробітництва територіальних громад в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.04. Запоріжжя, 2017. 227 с.

Good Practices in Intermunicipal Co-operation in Europe. The report reviews the machinery and practices of intermunicipal co-operation. Council of Europe European Committee on Local and Regional Democracy (CDRL). URL: https://rm.coe.int/1680746dea.

Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 № 1508 VII. Голос України. 2014. № 138. С. 10–11.

Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво – ММС) : навчально- практичний посібник / за заг. ред. В.В. Толкованова. Київ, 2016. 159 с.

Teles, F, Swianiewicz, P (eds) (2018) Inter-Municipal Cooperation in Europe: Institutions and Governance, Palgrave-Macmillan, 354 p.

Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід : навчально-практичний посібник / за заг. ред. В.В. Толкованова, Т.В. Журавля. Київ : Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH, проєкт «Реформа управління на сході України», 2017. 202 с.

Про місцеве самоврядування : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97- %D0%B2%D1%80/page.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

СЮСЬКО, М. (2021). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНІЦІЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Law. State. Technology, (3), 38-43. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-6

Номер

Розділ

Статті