ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ У СПОРАХ ПРО ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-10

Ключові слова:

примусове відчуження земельної ділянки, суспільна необхідність, адміністративна процесуальна правосуб’єктність, суб’єкт владних повноважень.

Анотація

У статті здійснено аналіз умов та підстав звернення суб’єктів владних повноважень із позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності до адміністративного суду. Охарактеризовано правову природу рішення суб’єкта владних повноважень про викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Сформульовано висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавства та правозастосовчої практики. Метою статті є визначення умов та змісту адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єкта владних повноважень у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Досягнення цієї мети зумовлює необхідність вирішення такого завдання: визначити нормативно- правові засади звернення суб’єктів владних повноважень із позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності до адміністративного суду, з’ясувати підстави та умови звернення до суду у цій категорії справ і на підставі їх аналізу визначити напрями вдосконалення правозастосовної практики. Наукова новизна. У статті визначаються умови та зміст адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єкта владних повноважень у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Як висновок у статті визначається, що адміністративна процесуальна правосуб’єктність суб’єкта владних повноважень у справах зі спорів про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності виникає у суб’єкта владних повноважень: за наявності відповідного правового статусу, галузевої та територіальної правосуб’єктності, належного рішення про викуп для суспільних потреб, у разі недосягнення згоди із власником земельної ділянки у порядку досудової процедури, подання позовної заяви, за наслідками розгляду якої відкрито провадження в адміністративній справі.

Посилання

Наконечний А.Б. Примусове відчуження земельних ділянок : дис. … к.ю.н. : 12.00.06 ; Одеська юридична академія. Одеса, 2015. 225 с.

Суєтнов Є.П. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності : дис. … к.ю.н. : 12.00.06 ; Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». Харків, 2012. 194 с.

Дудник Д.В. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб: цивільно-правовий аспект : дис. … к.ю.н. : 12.00.03. Харків, 2015. 204 с.

Крупник Р.В. Охорона та захист майнових прав власника (володільця) у разі примусового вилучення земельної ділянки: цивільно-правовий аспект : дис. … к.ю.н. : 12.00.03 ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2020. 233 с.

Бакуліна С.В. Особливості судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів : дис. … к.ю.н. : 12.00.07 ; Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль, 2018. 236 с.

Ільків Н.В., Ільницький О.В. Примусове відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми. Право України. 2011. № 5. С. 156–166.

Клименко О.М. До питaння про учaсть судових оргaнiв у мехaнiзмaх примусового вiдчуження об’єктiв прaвa привaтної влaсностi, зумовленого суспiльною необхiднiстю. Вiсник Вищої рaди юстиції України. 2012. № 1(9). С. 107–115. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vvryu/index.html.

Ющенко Т.В. Сутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів місцевого самоврядування у справах про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності. Часопис Київського університету права. 2014. № 3. С. 124–127.

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 17 листопада 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-17.

Діткевич І.І. Поняття «адміністративна процесуальна правосуб’єктність»: проблеми дефініції. Право і Безпека. 2010. № 4(36). URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ pib/2010_4/index.htm.

Смокович М. Суб’єкт владних повноважень як позивач в адміністративному судочинстві. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2010. № 2. С. 52–64.

Ільків Н.В. Особливості судового розгляду справ про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності. Вісник Вищої Ради юстиції. 2013. № 3. С. 18–33.

Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми : монографія. Київ : Прецедент, 2010. 475 с.

Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України : навчальний посібник. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.

Ющенко Т.В. Процесуальна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування в адміністратив- ному судочинстві України : дис. … к.ю.н. : 12.00.07 ; Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2019. 230 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

БОЙЧЕНЮК, І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ У СПОРАХ ПРО ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ. Law. State. Technology, (3), 59-66. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-10

Номер

Розділ

Статті