ПЕРЕДУМОВИ («ФІЛЬТРИ») КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ЗМІСТ, ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-11

Ключові слова:

касаційні фільтри, адміністративне судочинство, Кодекс адміністративного судочинства, Верховний Суд, судова справа.

Анотація

У статті досліджено передумови («фільтри») касаційного оскарження в адміністративному судочинстві: зміст, види, особливості, порядок застосування. Зазначено, що право на касаційне оскарження судових рішень закріплено як Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», так і в Кодексі адміністративного судочинства України. Зокрема, ч. 1 ст. 13 КАС України передбачено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Указано, що хоча касаційний перегляд судових рішень не відбувається у кожній справі, проте це обмеження не порушує п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, у якому закріплені гарантії права на справедливий судовий розгляд, не закріплює право на касаційне оскарження судових рішень в адміністративних справах. Метою статті є здійснення характеристики підстав застосування «касаційних адміністративних фільтрів» як складової частини механізму реалізації права особи на касаційне оскарження рішення суду у публічно-правовому спорі. Предмет дослідження. Предметом дослідження є особливості касаційного перегляду рішень в адміністративному судочинстві. Методологія. Методологічною основою статті є загальні та спеціальні методи юридичної науки, зокрема: метод діалектичного аналізу, метод прогностичного моделювання, формально-логічний, нормативно-догматичний, соціологічний методи. Результати дослідження. Проаналізовано чинні нормативні приписи щодо права касаційного оскарження судових рішень в адміністративних справах шляхом характеристики існуючих процесуальних фільтрів. Практичні наслідки. На основі вивчення судової практики визначено види касаційних адміністратив- них фільтрів, які застосовуються судами під час перегляду рішень. Цінність/оригінальність. Доведено, що досягнення ефективності застосування касаційних адміні- стративних фільтрів вимагає високого рівня професіоналізму особи, яка забезпечує належну реалізацію права особи на подання касаційної скарги та вироблення єдності підходів до застосування оцінних категорій.

Посилання

Луспеник Д. Касаційні фільтри у цивільних справах: проблемні питання судового правотлумачення та правозастосування URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/954084/.

Уркевич В. Процесуальні фільтри касаційного оскарження судових рішень у господарських спра- вах. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1092715/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

ДОРОХІНА, Ю. (2021). ПЕРЕДУМОВИ («ФІЛЬТРИ») КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ЗМІСТ, ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ. Law. State. Technology, (3), 67-77. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-11

Номер

Розділ

Статті