ГЕНЕЗИС ПОНЯТЬ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ ЯК ОБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-15

Ключові слова:

честь особи, гідність особи, кримінальна відповідальність, кримінально-правова охорона.

Анотація

Мета роботи – визначити особливості генезису понять честі та гідності особи як об’єктів кримінально-правової охорони та надати пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України. Методологія. Для досягнення мети роботи використовувалися діалектичний та історико-правовий методи. Наукова новизна. Уперше запропоновано надати визначення понять честі та гідності особи в окремій нормі у розділі ІІІ «Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи» Особливої частини Кримінального кодексу України. Дістало подальший розвиток дослідження питань генезису понять честі та гідності особи як об’єктів кримінально-правової охорони. Ці поняття виникли з початком усвідомлення людиною своєї особистості. Поява відчуття гідності, а також самоповаги і честі, відбувалася на пізніх стадіях розвитку первісного суспільства. Ідеї про людську гідність почали формуватися під час розкладання рабовласницького суспільства й отримали свій подальший розвиток у феодалізмі. Із розвитком капіталістичних промислових відносин змінилися й уявлення про честь та гідність. Уперше ідеологи епохи Відродження висунули і розвинули категорію людської гідності. Категорії гідності та честі історично еволюціонували самостійно як окремі поняття. Чинне законодавство України не містить визначення понять честі та гідності. Визначення загальних понять честі та гідності особи в Кримінальному кодексі України дасть змогу передбачити у спеціальних нормах посилену кримінальну відповідальність за посягання на честь та гідність окремих категорій осіб, зокрема працівників правоохоронних органів. Висновки. Відсутність законодавчого визначення понять честі та гідності особи не сприяє правильному застосуванню положень нормативно-правових актів, які передбачають відповідальність за посягання на ці об’єкти.

Посилання

Фаст О. Роль середньовічної правової доктрини у формуванні уявлень про честь та гідність як правового інституту. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 208–214.

Маріц Д. Практичні проблеми захисту честі і гідності фізичної особи і всесвітній мережі Інтернет. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 6. Ч. 1. С. 57–61.

Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 4. Москва, 1983. 830 с. URL: http://pavroz.ru/files/ aristotle4.pdf (дата звернення: 11.08.2021).

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Russo_O_dogovore.pdf (дата звернення: 11.08.2021).

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. URL: http://lib.ru/FILOSOF/SHOPENGAUER/ aforizmy.txt_with-big-pictures.html (дата звернення: 11.08.2021).

Экштейн Й. Честь в философии и праве. Москва, 2016. 158 с.

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text (дата звернення: 11.08.2021).

Підгородинський В.М. Честь та гідність особи як об’єкти правової охорони в сучасній кримінально-правовій політиці: до постановки проблеми. URL: http://law-dep.pu.if.ua/conference2014/articles/ pidhorodynsky.pdf (дата звернення: 11.08.2021).

Російський актор Єфремов отримав 8 років колонії за смертельне ДТП. URL: https://www.dw.com/uk/ rosiiskyi-aktor-yefremov-otrymav-8-rokiv-kolonii-za-smertelne-dtp/a-54849479 (дата звернення: 11.08.2021).

Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як фактори індивідуальної та соціальної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 1. С. 1–14. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2009/09rvvtsb.pdf (дата звернення: 11.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

АЛІЄВА, К. (2021). ГЕНЕЗИС ПОНЯТЬ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ ЯК ОБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ. Law. State. Technology, (3), 98-103. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-15

Номер

Розділ

Статті