ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО СУДОВОГО ЗБОРУ ПРИ ВИРІШЕННІ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ ЗАЯВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-9

Ключові слова:

виконання судових рішень, адміністративні справи, ставка судового збору, об’єкт справляння судового збору.

Анотація

У статті досліджено два проблемних питання щодо оплати судового збору за подання заяв в адміністративних справах під час виконання судового рішення. По-перше, це визначення ставки судового збору за подання заяви про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень – відповідачем, на виконання рішення суду (ст. 383 КАСУ). По-друге, це необхідність оплати судового збору при поданні заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення (ст. 378 КАСУ). Метою дослідження є визначення розбіжностей у законодавчих актах щодо сплати судового збору за подання деяких заяв під час виконання судових рішень, аналіз їх впливу на формування сучасної судової практики та викладення пропозицій для усунення виявлених проблемних питань. Надано характеристику приписів КАСУ та Закону України «Про судовий збір», які регулюють зазначені питання. Наведено приклади із Єдиного державного реєстру судових рішень, які доводять різноманітність підходів суддів у визначенні розміру ставки судового збору, існування взагалі обов’язку його сплати та можливості його повернення вже після розгляду заяв. Наукова новизна дослідження полягає у необхідності виключення документу про сплату судового збору із обов’язкових реквізитів до заяви, яка подається в порядку ст. 383 КАСУ. Запропоновано безоплатний розгляд заяв стосовно зміни чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення в адміністративних справах. Зроблено висновок, що особа повинна сплачувати судовий збір лише перед зверненням до суду. Звертаючись з іншими заявами на будь-якій стадії судового процесу, вона не повинна нічого сплачувати додатково.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр#Text.

Рішення Конституційного Суду України від 15 трав. 2019 р. № 2-р(II)/2019, справа № 3-368/2018(5259/18). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-19#Text.

Голубєва Н.Ю. Судові витрати: значення та види. Часопис цивілістики. 2009. Вип. 34. С. 11–16. URL: http://chascyvil.onua.edu.ua/index.php/chc/article/ view/165/53.

Білоусов Ю.В. Судові витрати як складова доступності правосуддя. Університетські наукові записки. 2005. № 3. С. 66–71. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Unzap_2005_3_13.

Глущенко Л.Г. Судові витрати в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. … канд. юрид наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2011. 20 с.

Шевейко Р.І. Витрати в адміністративному процесі за законодавством України: питання теорії та практики : автореф. дис. … канд. юрид наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2011. 15 с.

Пащенко К.С. Процесуальні дії щодо розміру і сплати судових витрат як гарантія доступу до правосуддя (на прикладі статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України). Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 36. Т. 2. C. 43–46.

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06 лип. 2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

Про судовий збір : Закон України від 08 лип. 2011 р. № 3674-VI. Дата оновлення: 27.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text.

Постанова Верховного Суду від 26 черв. 2020 р., судова справа № 0240/2226/18-а. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/90029778. 11. Окрема ухвала Миколаївського окружного адміністративного суду від 2 лип. 2021 р., судова справа № 400/4541/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98044890.

Ухвала Херсонського окружного адміністративного суду від 29 лип. 2021 р., судова справа № 540/581/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98638270.

Постанова Верховного Суду від 27 черв. 2019 р., судова справа № 807/220/18. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/82707151.

Ухвала Кіровоградського окружного адміністративного суду від 29 лип. 2021 р., судова справа № 340/4078/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98675101.

Ухвала Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 8 лип. 2021 р., судова справа № 300/1517/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98213500.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО