КОНФЕРЕНЦІЯ ООН У СТОКГОЛЬМІ 1972 Р.: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-1

Ключові слова:

сталий розвиток, Стокгольм 1972 р., правові норми, міжнародна конференція, навколишнє середовище

Анотація

У статті розглядається Конференція ООН з навколишнього середовища 1972 року в Стокгольмі, яка стала першою, що визначила питання охорони навколишнього середовища як головну глобальну проблему. Метою статті стало створення додаткової дискусії стосовно історико-правових особливостей та сприйняття сталого розвитку як на глобальному рівні, так і в Україні. Цьогоріч, 2022 року, з нагоди 50-річчя Конференції ООН відбулася міжнародна зустріч Стокгольм+50, що і актуалізує тематику дослідження та дозволяє вшанувати ювілей знаменної події. У статті розкривається важливість проведення Стокгольмської конференції 1972 р., а саме, – неоднозначність концепції «людське навколишнє середовище», що дало учасникам можливість як сформулювати свою соціальну та наукову позицію для глобальних взаємодій, так і дослідити драйвери для подальшого юридичного сприйняття в інших країнах світу, зокрема і в Україні. У статті згадуються тогочасні геополітичні перешкоди для продуктивної співпраці, такі як Холодна війна, Карибська криза, бойкот країн Радянського Союзу і Східного блоку, тощо. Незважаючи на це, Стокгольмська конференція стала ареною для глобальних дискусій, відбулось уніфіковане сприйняття різними сторонами поняття людського навколишнього середовища та з’явилась правова основа для подальших дій у цій сфері. У статті розглядаються позиції зарубіжних та українських науковців стосовно значення проведення конференції, аналізуються дані діджитал-бібліотеки ООН (United Nations Digital Library System) з теми ʼСтокгольм 1972ʼ, перебіг підготовки до проведення конференції, розкривається її вплив на подальший розвиток юридичних норм у цій сфері. Розглянувши тогочасні нормативні акти України у їх синхронному порівнянні з європейськими нормами, автор доходить до висновку, що конференція у Стокгольмі 1972 р. стала драйвером до подальших змін у глобальних діях міжнародного співтовариства у сфері захисту навколишнього середовища.

Посилання

United Nations Conference on the Human Environment, 5–16 June 1972, Stockholm. URL: https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972 (дата звернення: 27.09.2022).

Question of convening an international conference on the problems of human environment Adopted at the 1555th plenary meeting, 30 July 1968. Resolutions adopted by the Economic and Social Council during its 45th session. 1968. Vol. 1, 8 July–2 August 1968. E/4561. P. 8. URL: https://digitallibrary.un.org/record/214491?ln=en (дата звернення: 27.09.2022).

United Nations Digital Library System. URL: https://digitallibrary.un.org/search (дата звернення: 27.09.2022).

Linnér B.-O., Selin H. Geopolitics and the United Nations Conference on the Human Environment. Anthropocene (in)securities : reflections on collective survival 50 years after the Stockholm Conference. Oxford, 2021. P. 19–33. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-09/anthropocene_insecurities.pdf (дата звернення: 27.09.2022).

Selin H., Linnér B. The Quest for Global Sustainability: International Efforts on Linking Environment and Development : CID Graduate Student and Postdoctoral Fellow. Working Paper Center for International Development, Harvard University. 2005. No. 5. URL: https://www.researchgate.net/publication/242750371_The_Quest_for_Global_Sustainability_International_Efforts_on_Linking_Environment_and_Development (дата звернення: 27.09.2022).

Ziegler A. R. Trade and Environmental Law in the European Community. Oxford University Press, 1996. 308 p. (Oxford European Community Law Library).

Про посилення охорони природи та покращення використання природних ресурсів республіки : Постанова ЦК КПУ і РМ Української РСР від 8 трав. 1973 р. Збірник Постанов УРСР. 1973. № 5. Ст. 35.

Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст.: історико-правове дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2017. 239 с.

Declaration of the Council of the European Communities and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council on 22 November 1973, on the programme of action of the European Communities on the environment. Official Journal of the European Communities. 1973. P. 112.

Hey C. EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies. EU Environmental Policy Handbook: A Critical Analysis of EU Environmental Legislation / S. Scheuer ; European Environmental Bureau (EEB). Brussels, 2005. P. 18–30.

The evolution of the EU environment and climate policy framework: from the 6th to the 7th EAP. Service contract to support the Evaluation of the 7th Environment Action Programme. Issue Specific Paper Number 2. 2019. Р. 5. URL: https://ec.europa.eu/environment/action-programme/pdf/7EAP_Issue_paper_2_evolution_6_to_7_EAP_final.pdf (дата звернення: 27.09.2022).

Питання Міжвідомчої науково-технічної ради з комплексних проблем охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів : Постанова Ради Міністрів Української РСР від 16 січ. 1974 р. Збірка Постанов УРСР. 1974. № 1. Ст. 4.

Johnson S. P., Coralle G. The Environmental policy of the European Communities. London, 1998. 349 p.

Sullivan E. T. The Stockholm conference: A step toward global environmental cooperation and involvement.Indian Law Review. 1972. Vol. 6. P. 267. URL: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/indilr6&div=24&id=&page= (дата звернення: 27.09.2022).

Kennet W. The Stockholm Conference on the Human Environment. International Affairs. 1972. Vol. 48, Iss. 1, P. 33–45. DOI: 10.2307/2613625.

Contini P., Sand P. Methods to Expedite Environment Protection: International Ecostandards. American Journal of International Law. 1972. Vol. 66, No. 1. P. 37–59. DOI: 10.2307/2198445.

Clarke R., Timberlake L. Stockholm plus ten. Promises, promises? The decade since the 1972. UN Environment Conference / International Institute for Environment and Development (IIED). London, 1982. 75 p.

Adede A. O. The treaty system from Stockholm (1972) to Rio de Janeiro (1992). Pace Environmental Law Review. 1995. Vol. 13, Iss. 1. P. 33–48.

Handl G. Declaration of the United Nations conference on the human environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992. United Nations Audiovisual Library of International Law. 2012. Vol. 11. No. 6.

Seyfang G. Environmental mega-conferences – from Stockholm to Johannesburg and beyond. Global Environmental Change. 2003. Vol. 13, Iss. 3. P. 223–228. DOI: 10.1016/S0959-3780(03)00006-2.

Paglia E. The Swedish initiative and the 1972 Stockholm Conference: the decisive role of science diplomacy in the emergence of global environmental governance. Humanities and Social Sciences Communications. 2021. Vol. 8. Art. number 2. DOI: 10.1057/s41599-020-00681-x.

Мітюшкіна Х. С., Черніченко Г. О. Теорія і практика екологізації міжрегіонального співробітництва Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2016. Вип. 12. С. 143-152.

Ярема Л. Соціально-економічні аспекти формування сталого розвитку території : рекомендації вченої ради ВСП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (Протокол № 7 від 14.05.2020 р.).

Навчально-науковий центр виховної роботи та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України. С. 146. URL: https://nubip.edu.ua/node/47818 (дата звернення: 27.09.2022).

Газуда С. М. Збалансований сільський розвиток та збереження довкілля: еволюційні підходи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2013. Вип. 1 (38). С. 101–105.

Турчин Я., Івасечко О. Кліматична дипломатія як складова «м’якої сили» сучасних держав: міжнародний досвід та українські перспективи. Humanitarian Vision. 2018. Vol. 4, No. 2. С. 20–25. DOI: 10.23939/shv2018.02.020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА