СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ МІСТ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-3

Ключові слова:

органи публічної влади міст, органи місцевого самоврядування, вибори, виборчий процес, виборча система

Анотація

Метою статті є з’ясування способів формування органів публічної влади міст в України та країнах Європейського Союзу, задля пошуків шляхів їх удосконалення. Задля її досягнення були сформовані наступні завдання: охарактеризувати систему органів публічної влади міст України; проаналізувати способи їх формування; вивчити підходи ряду країн Європейського Союзу до способів формування органів публічної влади міст. Методологічною основою роботи базується на використанні принципу плюралізму у виборі методологічних підходів, методів і прийомів, складається із філософських (загальнонаукових) методах та спеціально-правових, основним є порівняльно-правовий метод, що дозволяє досягти поставленої мети. Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що питання про вибір більш оптимальної виборчої системи при формуванні представницьких органів є мірилом демократії в суспільстві. В основі даного вибору має бути аналіз ефективності функціонування відповідних органів, дійсне забезпечення представництва та захисту інтересів територіальної громади. За результатами дослідження обґрунтовано комплекс висновків, прот те, що більшість столичних міст країн ЄС мають поділ на райони, і відповідно органи публічної влади міста формуються загальноміські та районні відповідно, прикладом такого підходу є Відень, Брюссель, Братислава, Будапешт, Варшава, Мадрид, Таллінн, Париж, Берлін. Столичні міста, де функціонують лише загальноміські органи управління, та відсутній внутрішній адміністративний поділ є місто Гельсінкі та Софія. Стосовно формування міських рад, то у містах із більшою кількістю населення застосовується пропорційна виборча система, а з меншою мажоритарна, в свою чергу стосовно міського голови, то у містах із більшою кількістю населення застосовується мажоритарна система абсолютної більшості. Ми відстоюємо позицію про те, що незалежно від кількості населення на місцевих виборах має застосовуватись мажоритарна виборча система, оскільки діяльність політичних партій більшою мірю спрямована на політичну боротьбу, і участь у виборах місцевих розцінюється як проміжний етап перед парламентськими виборами, а інтереси місцевого значення, потреби територіальної громади не реалізуються належним чином.

Посилання

Рибачук М., Райковський Б. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем. Політичний менеджмент, 2009. С. 46-59.

Виборчий кодекс України: Закон України від 19.12.2019 № 396-IX URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text (дата звернення: 15.08.2022).

Стрілець Ю. Зарубіжний досвід забезпечення відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування крізь призму місцевих виборів URL:http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_01(8)/11syppmv.pdf (дата звернення 01.03.2021).

Чорногор Я. Місцеве самоврядування в ФРН: взаємодія влади і громади. С. 198-205. URL: https://elibrary.ivinas.gov.ua/255/1/Chornohor%20_%20Aktualni%20problemy%20vsesvitnoyi%20istoriyi%20aksiolohij.pdf (дата звернення 15.08.2022).

Вюртенберг Т. Німецький приклад регіоналізації, децентралізації та деконцентрації. Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав – членів Європейського Союзу. Спеціальне доповнене видання Українсько-Європейського Журналу з Міжнародного та Порівняльного Права. Київ, 2005. С. 52-63.

Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. Посібник за заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка. Ч. 2 М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, В.М. Кампо. О.А. Музика. Київ, Знання України, 2005-2006. 120 с.

Чернеженко О.М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі: монограф.; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка. Київ, Ліра-К, 2018. 380 с.

Іванцова З. А. Загальна характеристика місцевого самоврядування Австрії. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Вип. 1(7). С. 3–6.

Янг Д. Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії та Балтії – skl international. 2016. URL: http://sklinternational.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D1%97.pdf 59 с.

Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей Європейські стандарти муніципального управління в контексті реформи децентралізації. Економіка та держава, № 4, 2021. С. 122-127. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2021/23.pdf (дата звернення 15.08.2022).

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: пер. з англ. / за ред. Ю. Ключковського. Вид. 2-е, випр. і доповн. Київ, 2009. 500 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО