АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-13

Ключові слова:

банківське законодавство, контроль, міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, правові механізми контролю у сфері банківської діяльності

Анотація

Розглянуто структуру та зміст правової основи контролю у сфері банківської діяльності. Запропоновано класифікацію правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності. Особлива увага приділена порівняльно-правовому аналізу вимог законодавства України, законодавств іноземних держав та міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, що визначають нормативний зміст правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності. Метою статті є розкриття адміністративно-правового регулювання контролю у сфері банківської діяльності. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань : 1) розкриття правової основи контролю у сфері банківської діяльності; 2) виокремлення механізму контролю у сфері банківської діяльності. Наукова новизна. Проблеми банківського контролю в Україні лежать в площині недостатнього розроблення нормативних документів і практичної реалізації їхніх положень. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення систем діагностики фінансового стану банку, контролю за наявністю та ефективністю систем управління ризиками, методики обчислення значень обов’язкових економічних нормативів та процедур банківського нагляду, заходів щодо протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, розкриття інформації у фінансовій звітності. Як висновок, сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності можна поділити на дві категорії: механізми зовнішнього контролю, які застосовують компетентні органи банківського нагляду щодо банків, та механізми внутрішнього контролю, які банки застосовують самостійно щодо внутрішніх процесів у рамках системи внутрішнього контролю. До основних правових механізмів зовнішнього контролю у сфері банківської діяльності уявляється можливим віднести встановлення обов’язкових економічних нормативів діяльності банків, визначення особливого порядку погодження набуття або збільшення істотної участі в банках, визначення особливого порядку погодження керівників банків, контроль за операціями з пов’язаними особами банків, призначення куратора банку, застосування заходів впливу.

Посилання

Васюренко О. В., Сидоренко О. М. Банківський нагляд. Київ: Знання, 2011. 502 с.

Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право: теория и практика применения. М.: Дело. 2004. 480 с.

Мірошниченко О. А., Сенаторов М. В., Сенаторова О. В. Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження. Київ: Держ. департамент з питань адаптації законодавства М-ва юстиції України, 2007. 340 с.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківський нагляд. Київ: Центр наук. дослідж., 2010. 497 с.

Швець Н. Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи: автореф. дис. …д-ра екон. наук. Київ, 2011. 36 с.

Мельник М. В., Пантелеев А. С., Звездин А. Л. Ревизия и контроль. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. 520 с.

Core Principles for Effective Banking Supervision (September 2012). URL: http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf. (дата звернення: 27.09.2022).

Canada Bank Act. 2022. URL: http://www.laws.justice.gc.ca/eng/acts/B-1.01/page-28.html#docCont.(дата звернення: 27.09.2022).

Singapore Banking A ct. UR L: http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A1ee5bde2-36a7-43a6-b737-6c6e4a2b8337 %20Depth%3A0 %20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes#legis. (дата звернення: 27.09.2022).

О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан: Закон Респ. Казахстан от 31.08.1995 № 2444 (с изм. и доп.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931. (дата звернення: 27.09.2022).

EBA Consultation Paper on the Draft Guidelines on Internal Governance. 2020. URL: https://www.eba.europa.eu/eba-launches-consultation-revise-its-guidelines-internal-governance (дата звернення: 27.09.2022).

Leheza, Yevhen; Savielieva, Maryna; Dzhafarova, Olena. 2018. Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic journal of economic studies. Vol. 4, No. 3, pp. 147-157. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-147-157

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО