Головна

Журнал  «Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security» – рецензований науковий журнал, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері інформаційних технологій.

Рік заснування: 2021 р. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24879-14819Р від 17.06.2021 р.

Засновник: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

ISSN: 2786-507X (Print), 2786-5088 (Online).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, італійська, польська, литовська.

Галузь знань: інформаційні технології.

Спеціальності: 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 – Комп’ютерні науки; 125 – Кібербезпека.

Видання публікує статті вчених з проблем інформаційних технологій, комп’ютерних наук і програмної інженерії. 

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.