Головна

Назва видання: Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security.

Засновник видання: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Рік заснування: 2021.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24879-14819Р від 17.06.2021 року.

ISSN: 2786-507X (Print)
ISSN: 2786-5088 (Online)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 29.06.2021 № 735 (додаток № 4); Наказ МОН України від 27.04.2023 № 491 (додаток № 3).

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

Галузь знань: Інформаційні технології.

Спеціальності: 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки, 123 – Комп’ютерна інженерія, 124 – Системний аналіз, 125 – Кібербезпека.

Політика наукового видання: журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі інформаційних технологій.