Мета та завдання

Метою наукового журналу «Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників з актуальних загальнотеоретичних та галузевих проблем у сфері інформаційних технологій.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі інформаційних технологій;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з інформаційних технологій;

– сприяти розширенню зв'язків Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» з науковими та освітніми спільнотами.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень з інформаційних технологій.