ОКРЕМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-19

Ключові слова:

наркозлочинність, наркотичні засоби, психотропні речовини, наркозлочини, суб’єкт кримінального правопорушення

Анотація

Авторами проведено аналіз окремих характеристик суб’єктів кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження визначено окремі кримінологічні, соціально-демографічні, кримінально-правові характеристики суб’єктів наркозлочинів. Складено загальний кримінологічний портрет суб’єкта кримінального правопорушення вказаного виду. На цій підставі встановлено, що суб’єктами наркозлочину здебільшого є повнолітня особа чоловічої статі, процент жіночої злочинності даного виду та неповнолітніх є незначний. Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиняються переважно громадянами України, незначний відсоток серед суб’єктів кримінального правопорушення вказаного виду є іноземці та особи без громадянства. Проведено аналіз рівня освіти суб’єктів наркозлочинів. Зазначене вказує на тотожність у цілому окремих характеристик суб’єкта наркозлочинів з суб’єктами інших кримінальних правопорушень. Встановлено наявність серед осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, співробітників деяких правоохоронних органів. Авторами статті звернено увагу на неповнолітніх суб’єктів вчинення наркозлочинів, проведено аналіз їх соціально-демографічних характеристик, визначено процентне співвідношення їх кількості із загальною чисельністю суб’єктів кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. За підсумками дослідження автори дійшли висновку, що основою протидії наркозлочинності є безпосередній профілактичний вплив відносно суб’єкта кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Посилання

Всесвітня доповідь ООН про наркотики. URL: https://www. unodc.org/res/wdr2021/field/ WDR21_Booklet_2.pdf (дата звернення 15.09.2022).

Звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні за 2021 рік (за даними Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України). URL: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/14398/dani-zvitu-2021-2020-rik-nationalreport-ukraine-original.pdf (дата звернення 18.09.2022).

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (за даними Офісу Генерального прокуратури України). URL: https: //gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2 (дата звернення 15.09.2022).

Преступность и правонарушения в СССР 1990: cтатистический сборник/ Мин. внутр. дел СССР, Мин. юстиц СССР, Прок. СССР. М.: Финансы и статистика, 1991.128 с.

Бабенка А.М. «Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню нарковмісних рослин» автореф. дис… канд. юрид. наук. Київ, 2007. 21 с.

Баклана І.В. Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчинюються неповнолітніми: автореф. дис… канд. юрид. наук: Київ, 2007. 20 с.

Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти: автореф. дис… канд. юрид. наук. Київ, 2007. 20 с.

Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія): навч. посібник / Я.В. Ступник, О.В. Білаш, Ю.Ю. Варга та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 308 с.

Гладкова, Є. О. Кримінологічні засади стратегії й тактики протидії наркозлочинності в Україні: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2019. 462 с.

Кубрак Р.М., Лень В.В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: монографія. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018. 272с.

Митрофанов І.І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочин: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.

Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): автореф. дис… д-ра юрид. наук. Київ, 1998. 44 с.

Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: науково-практичний посібник/ А.А Бова, В.І. Женунтій, А.П. Закалюк, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко, А.В. Науменко. За заг ред. А.П. Закалюка. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ