Журнал  «Law. State. Technology» – рецензований науковий журнал, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері юридичних наук.

Рік заснування: 2021 р. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24808-14748Р від 21.04.2021 р.

Засновник: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

ISSN: 2786-4685 (Print), 2786-4650 (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська (для іноземних авторів), англійська, німецька, французька, італійська, польська, литовська.

Галузь знань: право.

Спеціальності: 081 – Право.

Журнал «Law. State. Technology» спрямований на популяризацію новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних питань.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.