Мета та завдання

Метою наукового журналу «Law. State. Technology» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних питань.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі юридичних наук;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень юридичної науки;

– сприяти розширенню зв'язків Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» з науковими та освітніми спільнотами.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із юридичних наук.