СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-1

Ключові слова:

цифрова держава, електронні ресурси, інформація, органи публічної адміністрації, електронне урядування

Анотація

Досліджено зміст поняття «цифрова держава». Визначено індикатори становлення в Україні системи суспільних відносин, характерних для цифрової держави. Висвітлено основні напрями формування дер- жавної політики обумовлені реалізацією потреб інформаційного суспільства, цифрового виробництва та електронного урядування в Україні. Визначено сучасний стан правового регулювання процесів форму- вання цифрової інфраструктури України та перспективи його удосконалення відповідно до міжнародних норм. Доведено, що основне призначення державних електронних інформаційних ресурсів – це задоволен- ня інформаційних потреб органів публічної адміністрації. Визначено загальні засади правового регулю- вання формування, експлуатації, модернізації, ліквідації державних електронних інформаційних ресурсів. З’ясовано основне коло державних електронних інформаційних ресурсів та органів публічної адміністрації, що є їх держателями та користувачами. Метою статті є аналіз специфіки правового регулювання суспільних відносин у сфері використан- ня електронних інформаційних ресурсів в аспекті становлення цифрової держави в Україні. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань: 1) розкриття сутності поняття «цифрова дер- жава»; 2) ілюстрація її проявів в Україні; 3) дослідження державних електронних інформаційних ресурсів як об’єкту суспільних відносин. Наукова новизна. У статті розглянуто такі елементи цифрової держави в Україні як: електронне уря- дування, електронне правосуддя, електронна система охорони здоров'я, електронна торгівля, цифрові робочі місця, державні електронні інформаційні ресурси та інше. Як висновок, у статті наголошується, що виявлено відсутність повноцінної електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами та пов’язані із нею проблеми електронного урядування; проблеми правового регулювання функціонування та використання органами публічної адміністрації державних елек- тронних інформаційних ресурсів; доведено термінологічна не узгодженість різних нормативно-правових актів, що визначають порядок функціонування та використання державних електронних інформаційних ресурсів. Обґрунтовано необхідність розробки та нормативного закріплення загальних засад та принци- пів організації, функціонування, використання, зберігання державних електронних інформаційних ресурсів.

Посилання

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020): Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року: Проект. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р. Урядовий кур'єр от 27.07.2016 – № 139

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. Урядовий кур'єр від 11.05.2018. № 88

Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. «Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009). 2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_990/print

Черніков Д. Нині в Європі успішно реалізується стратегія Єдиного цифрового ринку – Digital Single Market Strategy. 2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2364078-misia-ocifruvati-ekonomikustrategia-edinogo-cifrovogo-rinku.html.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінета Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р : Урядовий кур'єр від 27.09.2017 – № 181

Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінета Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 797-р. Урядовий кур'єр від 17.11.2017 – № 217

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. Урядовий кур’єр від 11.05.2018 – № 88

ЄС запускає в Україні нову програму EU4Digital для покращення онлайн-сервісів. 2019. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/62915 D0%B2_uk.

Уряд хоче запровадити для держслужбовців віртуальні робочі місця. 2019. Zaxid.media. URL: http://zaxid.media/news/5206757

Лопушинський І.П. «Цифрові робочі місця» державних службовців як вагома складова електронного урядування в Україні. 2018. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/29.pdf.

Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357. Урядовий кур'єр від 30.05.2018 – № 100

Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року №606. Урядовий кур'єр від 14.09.2016 – № 172

Порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357. Урядовий кур'єр від 30.05.2018 – № 100

Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326. Офіційний вісник України від 02.04.2004. 2004 р. № 11, стор. 45, стаття 665, код акта 28119/2004

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

БЛІНОВА, Г. (2021). СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Law. State. Technology, (2), 3-10. https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-1

Номер

Розділ

Статті