ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ВУЛИЧНИХ ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-4

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, конституційне право, мирне зібрання, стягнення, порядок, організація, проведення

Анотація

Сьогодні населення України все частіше захищає власні права шляхом проведення масових заходів. Втім, така «вулична демократія» свідчить не тільки про високу свідомість суспільства, яке реалізує власне, гарантоване Конституцією України право на мирні зібрання. Негативними проявами таких масових заходів є дестабілізація діяльності публічних органів влади та установ, порушення публічного порядку і безпеки, нівелювання демократичних цінностей тощо. В цьому аспекті потребує ефективного функціонування дер- жавний механізм протидії «зловживанню правом», що проявляється у заходах адміністративного примусу до осіб, які порушують організацію і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Метою статті є розкриття проблемних питань адміністративної відповідальності за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що передбачено стат- тею 185-1 КУпАП. Досягненню визначеної мети сприятиме комплексне використання методів і прийомів наукового пізнання в основу яких покладено діалектичний та індуктивний методи. Наукова новизна. У статті розглянуто і конкретизовано основні проблемні питання пов’язані із застосування положень статті 185-1 КУпАП у справах про порушують організацію і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Як висновок, у статті наголошується, що проблема реалізації права на мирні зібрання стає дедалі гострішою, а отже необхідно комплексно підійти до її вирішення. Важливою і необхідною умовою тут виступає вирішення проблемних питань адміністративної відповідальності за порушення порядку орга- нізації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що має відбутися на законодавчому рівні. Звичайно, найбільш простим варіантом є скасування норми статті 185-1 КУпАП. Потребує при- йняття порядок проведення мирних зібрань, хоча такий варіант розвитку подій є значно більш складним для реалізації та впровадження.

Посилання

Каменєв М. Законодавчу ініціативу по забезпеченню права на мирні зібрання підтримали у парламентському комітеті. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. URL: http://umdpl.info/news/zakonodavchu-initsiatyvu-asotsiatsiyi-umdpl-po-zabezpechennyuprava-na-myrni-zibrannya-pidtrymana-u-parlamentskomu-komiteti/ (дата звернення 19.05.2021).

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України від 09.09.2005. № 35, / 35-36, 37. Ст. 446.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984. № 51. Ст. 1122.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. № 30. Ст. 141.

Прихильники Трампа увірвалися до Конгресу США після сутичок з поліцією BBC news Україна від 6.01.2021 URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-55566853 (дата звернення 19.05.2021).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19.04.2001 № 4-рп/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#Text (дата звернення 11.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

ЛОГВИНЕНКО, Б. (2021). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ВУЛИЧНИХ ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ. Law. State. Technology, (2), 31-35. https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-4

Номер

Розділ

Статті