ВЗАЄМОДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-5

Ключові слова:

звільнення від кримінальної відповідальності, закриття кримінального провадження, правова позиція потерпілого, змагальність та рівність прав сторін у кримінальному провадженні

Анотація

В сучасних умовах реалізація принципу невідворотності кримінальної відповідальності й покарання зазнає раціональної модифікації. До механізму кримінально-правового регулювання залучаються засоби, засновані на стимулюванні та заохоченні правомірної, соціально-корисної поведінки. Метою статті є встановлення взаємодії кримінального матеріального та процесуального пра- ва щодо звільнення винного від кримінальної відповідальності. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань, як: 1) визначити правову природу звільнення від кримінальної відповідальності; 2) окреслити передумови, підстави та умови процесуального порядку здійснення звільнення від криміналь- ної відповідальності; 3) розкрити взаємодію кримінального та кримінального процесуального права щодо звільнення від кримінальної відповідальності. Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній комплексно розглядаються основні питання вза- ємодії матеріального та процесуального кримінально-правових аспектів звільнення від кримінальної відповідальності. Надано пропозиції вдосконалення чинного кримінального та кримінального процесу- ального законів з урахуванням позиції потерпілої особи щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності. Зроблено висновок про необґрунтовані обмеження позиції потерпілого щодо впливу на звільнення від кримінальної відповідальності як на підставах Загальної, так Особливої частин кримінального права Укра- їни. Вносяться пропозиції щодо виправлення зазначеного становища шляхом нової редакції відповідних норм Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.

Посилання

Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 // Інформаційний сервер Верховної Ради України. Електронний ресурс: Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05#Text

Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції за 2014-2015 рр. (за даними судової статистики) // Інформаційний сервер Верховного Суду України. Електронний ресурс: Режим доступу: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Analiz_krum_sud_2015.pdf

Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали) / М.В. В’юник, М.В. Карчевський, О.Д. Арланов; упор.: Ю.В. Баулін. Харків : Право. 2020. 212 с.

Тихий В.П. Квалификация преступлений против общественной безопасности : учебн. пособ. Харьков: Юрид. ин-т, 1981. 73 с.

Хряпінський П.В. Спеціальне звільнення від відповідальності у кримінальному праві та законодавстві України : навч. посіб: ЗНУ. 2010. 270 с.

Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1(1). С. 185–207.

Ляш А.О., Благодир С.М. Закриття кримінального провадження за новим КПК України : деякі питання. Адвокат. 2013. № 1 (48). С. 25–28.

Красій М. Звільнення від кримінальної відповідальності як основа в Кримінальному кодексі України і процедура в Кримінальному процесуальному кодексі України. Національний юридичний журнал : теорія і практика (Молдова). 2016. Квітень. С. 140–144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

ХРЯПІНСЬКИЙ, П. (2021). ВЗАЄМОДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Law. State. Technology, (2), 36-42. https://doi.org/10.32782/LST/2021-2-5

Номер

Розділ

Статті