СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-4

Ключові слова:

форма держави, форми державного правління, форми державно-територіального устрою, форми державно-правового режиму.

Анотація

У статті досліджено сучасні аспекти розуміння поняття форми держави, яке являє собою сукупність загальних ознак і взаємозв’язків, що характеризують державу як соціальне явище. Визначено, що досліджу- вати державу з точки зору її форми означає вивчати її будову, її основні складові частини, внутрішню структуру, основні методи здійснення державної влади. З’ясовано, що форма держави зумовлена об’єктивними чинниками, зокрема цілями й завданнями держави, способами їх досягнення, функціями держави, методами їх реалізації та низкою інших. Доведено, що форма держави може розглядатися як на загальнотеоретичному, так і на конкретно-державному рівні. Метою статті є дослідження форми держави на загальнотеоретичному рівні як виразника найбільш загальних ознак, способів організації та функціонування державної влади в суспільстві. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань: 1) розкриття сутності поняття «форма держави»; 2) дослідження структурних елементів, зокрема форми державного правління, форми державного устрою, форми та державно-правового режиму. Наукова новизна. У статті розглянуто розуміння форми держави, яка базується на таких політико- правових категоріях, як суверенітет народу, народовладдя, поділ державної влади та верховенство права. Як висновок у статті наголошується, що в сучасній науковій юридичній літературі сформувалося уявлення про форму держави як складне комплексне явище, що є підґрунтям для широкого застосування системного підходу в дослідженнях проблем і наукових перспектив зазначеної категорії. Форма держави як системне явище являє собою єдність трьох елементів, а саме: форми державного правління, форми державно-територіального устрою та державно-правового режиму. Саме в такому контексті форма держави дає можливість розкрити організацію державної влади, принципи її взаємодії із суспільством, взаємовідносини та взаємодію між державою в цілому, її складовими частинами, прийоми й методи здійснення державної влади у суспільстві. Наводяться різні точки зору та різноманітні підходи до визначення понят- тя й розкриття змісту форми держави.

Посилання

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 3 : Загальна теорія права / редкол. : О.В. Петришин (голова). 952 с.

Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

Теорія держави і права : навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та інші. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 368 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / укладачі В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. Т. 1. 912 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / укладачі В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. Т. 2. 911 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / укладачі В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. Т. 4. 941 с.

Серьогіна С.Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики : монографія. Харків : Право, 2011. 768 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

ЧЕРНЕЦЬКА, О., & ШИЛІНГОВ, В. . (2021). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ. Law. State. Technology, (3), 20-30. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-4

Номер

Розділ

Статті