РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙНИ І МИРУ ЗА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-20

Ключові слова:

збройний конфлікт, детермінанти воєнної загрози, концепти мирного співіснування, важелі міжнародного впливу, парадигми міжнародних відносин.

Анотація

У статті запропоновано методологічні підходи до дослідження відомих теорій війни і миру в площині можливої адаптації їхніх положень до сучасних тенденцій розвитку міжнародних відносин. Запропоновані методологічні підходи ґрунтуються на двох основних аспектах, а саме: кожна з відомих теорій війни і миру як складова частина тієї чи іншої парадигми міжнародних відносин несе певні теоретичні погляди щодо порядку світоустрою і визначає стан та динаміку розвитку міжнародних відносин як воєнно-політичне, соціальне та правове середовище, що може генерувати певні чинники як воєнної загрози, так і мирного співіснування; кожна з відомих парадигм не є абсолютно тотожною моделлю трактування реальності і не визначає єдиний вірний шлях запобігання збройним конфліктам. Систематизація відповідних положень за певною системою критеріїв, дає змогу адаптувати теоретичними концептами відомих парадигм міжнародних відносин щодо загрози війни і можливості миру, до особливостей сучасного етапу розвитку міжнародних відносин із метою прогнозування можливих ситуацій збройного протистояння, причин їх виникнення, можливих заходів та інструментарію міжнародного впливу щодо їх усунення. Метою статті є розроблення методологічних підходів до дослідження відомих парадигм міжнародних відносин у контексті війни і миру та можливостей адаптації їхніх теоретичних концептів до сучасних тенденцій розвитку міжнародних відносин. Методологічні підходи дають змогу спрямувати процеси дослідження, прогнозування й оцінки ситуацій збройного протистояння на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, спираючись на теоретичне підґрунтя відомих парадигм міжнародних відносин. Наукова новизна полягає у тому, що наведені у статті дослідження дають змогу запропонувати методологічні підходи як теоретико-методологічний інструментарій дослідження і визначення можливостей застосування здобутків відомих парадигм міжнародних відносин щодо стану війни і миру в умовах сучасного міжнародного середовища. Як висновок, проблему попередження чи локалізації збройних конфліктів у сучасному міжнародному середовищі значною мірою можливо вирішити, спираючись на теоретичні здобутки щодо ситуації війни і миру відомих парадигм міжнародних відносин. Викреслити ці здобутки у площині адаптації їх до сучасного стану і динаміки розвитку міжнародних відносин дають змогу методологічні підходи, які наведено у статті.

Посилання

Woolf L. International Government, New York : Brentano's, 1916, Pp. 412.

Dickinson G.L. The International Anarchy, 1904 – 1914, London : Allen & Unwin, 1926, P. 481.

Clark G., and Sohn B.L. World Peace through World Law. Two Alternative Plans, Cambridge : Harvard University Press, 1966, Pp. 535.

Zimmern A. The League of Nations and Rule of Law, 1918 – 1935, London : Macmillan and Company, 1936, Pp. 527.

Kant I. Perpetual Peace : A philosophical essay, Translated with introduction and notes by M. Campbell Smith, New York : The Macmillan company, 2016, Pp. 204.

Keohane R.O. and Nye J.S. Pover and Interdependence: World Politics in Transition, Boston : Little, Brown and Company; Underlining edition, 1977, Pp. 287.

Zacher M. and Matthew R. Liberal International Theory. Common Threads, Divergent Trends. Controversies in International Relations Theory : Realism and the Neoliberal Challenge, New York: St. Martin’s Press, 1995, Pp. 107–150.

A. Moravcsik. Taking Preferences Seriously : A Liberal Theory of International Politics, International Organization, Vol. 51, N 4, pp.513–530, Autumn 1997.

Rosenay J.N. and Czempel E.O. Governance without Government : Order and Change in World Politics, Cambridge : Cambridge University Press, 1992, Pp. 324.

Carr E.H. The Twenty Years Crisis 1919 - 1939. An Introduction to the Study of International Relations, London : Harper Perennial, 1939, Pp. 244.

Morgenthau H. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York : Alfred A. Knopf, 1973, Pp. 618. 12. Waltz K. Theory of International Politics. Reading, Massachusets : Addison–Wesley, 1979.

Huntington S. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, Vol. 72, N. 3 pp. 22–49, Summer 1993.

Маркс К., Энгельс Ф. Коммунистический манифест. Москва : Прогресс, 1969. С. 137.

Prebisch R. Toward А New Trade Policy for Development, Report of the Secretary-General of UNCTAD, New York : United Nations, pp. 20–25, 1964.

Cardoso F.H. and Faletto E. Dependence et developpement en Amerique Latine, Paris : PUF, 1978, Pp. 222.

Cox R. Civil society at the Turn of Millennium : Prospect for an Alternative World Order, Review of International Studies, Vol 25, N 1, pp. 5–29, January1999.

Gill S. Reflexion on Global Order and Sociohistorical Time, Alternative, Vol. 16, N 3. pp. 275–314, July 1991.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18

Як цитувати

БАБИЧ, А. (2021). РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙНИ І МИРУ ЗА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Law. State. Technology, (3), 134-143. https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-20

Номер

Розділ

Статті