ЗАДАЧА ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АЛГОРИТМІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2023-2-12

Ключові слова:

задача пошуку найкоротшого шляху, алгоритм Дейкстри, алгоритм Беллмана-Форда, алгоритм Флойда-Уоршелла, граф.

Анотація

За допомогою графів будуються математичні моделі зв’язків між певними елементами. Наприклад, у вигляді графа можуть бути зображені транспортні, інформаційні, комп’ютерні та інші мережі, карти автомобільних, залізничних, повітряних шляхів, лабіринти і т.п. Питання про найкоротший шлях і досі є однією з найактуальніших тем у галузі досліджень. Знаходження найкоротших шляхів у графі використовується у різних сферах діяльності, наприклад, для знаходження оптимального маршруту між двома об’єктами на карті місцевості, у логістиці вантажних перевезень, у системах комутації інформаційних пакетів в мережі Internet тощо. У цій статті представлено основні принципи трьох алгоритмів пошуку найкоротшого шляху та проведено їхнє порівняння шляхом аналізу часової та просторової складності. Крім того, узагальнено область застосування різних алгоритмів. Алгоритм Дейкстри – це класичний алгоритм отримання найкоротшого шляху від конкретної вершини до будь-якої ншої. Його широко використовують в дорожних мережах. Цей алгоритм можна використовувати лише тоді, коли у графі не існує жодного ребра з від’ємною вагою. Алгоритм Беллмана-Форда можна використовувати на графах з від’ємною вагою ребер, якщо граф не містить негативного циклу, доступного з вихідної вершини. Результат роботи цього алгоритму можна використати для визначення існування циклу від’ємної ваги у графі. Алгоритм Флойда-Уоршелла – це алгоритм динамічного програмування, який може вирішити проблему найкоротшого шляху між будь-якими двома вершинами. Метод використовується на зважених графах, у яких можуть бути як додатні, так і від’ємні ваги ребер, проте у ньому не має бути від’ємних циклів. Таким чином, цей метод загальніший у порівнянні з алгоритмом Дейкстри. Однак у практичному застосуванні ці три алгоритми безпосередньо не застосовуються, а проводиться їхня модифікація та оптимізація для підвищення ефективності.

Посилання

Dijkstra’s algorithm. Wikipedia: The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_ algorithm (application date: 20.06.2023)

Abbasi S., Ebrahimnejad S. Finding the Shortest Path in Dynamic Network using Labeling Algorithm. International Journal of Business and Social Science. 2011. Vol. 2. № 20. P. 239–243.

Ahmat K. A. (n.d.). Graph Theory and Optimization Problems for Very Large Networks. City University of New York. New York, Information Technology. 2009. 5 p.

Chen K., Makki K., Pissinou N. A real-time wireless route guidance system for urban traffic management and its performance evaluation. 2009 IEEE 70th Vehicular Technology Conference Fall. 2009. 5 p.

Dijkstra E.W. A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik. 1959. Vol. 1. P. 269–271.

Hung Cheng-Huang. Inverse Shortest Path Length Problem. School of Industrial and systems engineering Georgia Institute of Technology. 2003. 24 p.

Li T., Qi L., Ruan D. An efficient Algorithm for the single source Shortest Path Problem in Graph Theory. International Conference on Intelligent System and Knowledge Engineering. 2008. P. 152–157.

Cao L., Zhao X., Zheng H., Zhao B. ZhaoApproximating Shortest Path in Social Graph. UC Santa Barbara: Computer Science Department. 2011. 20 p.

Meghanathan D. N. (n.d.). Review of Graph Theory. MS: Department of Computer Science, Jackson State University. 2012.

Pallottino S., Scutellà M.G. Shortest Path Algorithms in Transportation models: classical and innovative aspects. Equilibrium and Advanced Transportation Modelling / Patrice Marcotte, Sang Nguyen. Springer New York, NY, 1998. P.245–281.

Shirinivas S.G., Vetrivel S., Elango N.M. Application of Graph theory in Computer Science an overview. International Journal of Engineering Science and Technology. 2010. Vol. 2 (9). P. 4610–4621.

Sommer C. Approximate Shortest Path and Distance Queries in Networks. Graduate School of Information Science and Technology: Department of Computer Science, 2010. Tokyo, 2010.

Wadhwa Sh. Analysis of a network design problem. Lehigh University. 2000.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-13