ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ МАСШТАБОВАНОЇ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ВЕБСЕРВІСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2023-4-7

Ключові слова:

архітектура мікросервісів, масштабованість, вебсервіси, оркестровка, продуктивність.

Анотація

Мета роботи. Метою цієї роботи є розробка та аналіз масштабованої мікросервісної архітектури, здатної забезпечити високу доступність та ефективність інтеграції з хмарними сервісами. Особлива увага приділяється створенню оптимізованих методів розгортання, моніторингу та обслуговування мікросервісів у динамічних умовах використання, а також оцінці впливу кількості сервісів на продуктивність системи. Дослідження спрямоване на заповнення прогалин у наявних методах оркестрації мікросервісів, забезпечуючи підвищення їх ефективності та масштабованості. Методологія. У цьому дослідженні ми застосували комплексний підхід, що включає кілька ключових методів: – Теоретичний аналіз: Виконано систематичний огляд літератури для ідентифікації існуючих мікросервісних архітектур і виявлення потенційних областей для поліпшення. Особлива увага була приділена дослідженню можливостей масштабування і відмовостійкості. – Програмування та розробка: Розробка прототипів мікросервісів з використанням сучасних мов програмування та фреймворків. Реалізація включала в себе створення RESTful API, використання контейнеризації через Docker, та оркестрацію за допомогою Kubernetes. – Бенчмаркінг та тестування: Проведено низку тестів продуктивності для оцінки масштабованості і швидкодії мікросервісів. Використання засобів навантажувального тестування, таких як JMeter, та моніторингу, як Prometheus, для збору метрик продуктивності. – Аналіз даних: Збір та статистичний аналіз даних для визначення закономірностей і виявлення вузьких місць в архітектурі, для прогнозування поведінки системи при різних сценаріях навантаження. Ці методи та підходи були інтегровані для розробки та аналізу масштабованої мікросервісної архітектури, що дозволило оцінити її ефективність і визначити оптимальні конфігурації для різних типів навантажень і бізнес-вимог. Наукова новизна. У цій статті ми представляємо ряд важливих нововведень у сфері проєктування масштабованих мікросервісних архітектур: – Розробка інноваційної моделі масштабування: Наша розроблена модель відрізняється від існуючих підходів здатністю ефективно масштабуватися у великих розподілених системах, що враховує динамічність навантаження та розподіл ресурсів. – Застосування нових методів контейнеризації: Ми впровадили новий спосіб використання Docker та Kubernetes для оптимізації розгортання мікросервісів, що забезпечує значно краще використання ресурсів і знижує час відгуку системи. – Розширений статистичний аналіз продуктивності: Використання передових методів статистичного аналізу для оцінки продуктивності мікросервісів дозволило отримати нові знання про фактори, які впливають на масштабованість і ефективність. – Практична цінність: Наші висновки та розробки мають значний потенціал для покращення роботи реальних вебсервісів та додатків, забезпечуючи їм високу продуктивність і доступність, що є критично важливим для сучасних інформаційних технологій. Висновки. У результаті проведеного нами дослідження ми досягли наступних ключових результатів: – Підтвердження ефективності розробленої моделі масштабування: Наша інноваційна модель масштабування мікросервісів показала значне поліпшення в управлінні ресурсами і часом відгуку в порівнянні з традиційними підходами. Це було підтверджено за допомогою експериментів, що включали стрес- тестування та аналіз продуктивності. – Використання контейнеризації як ключового елементу для оптимізації розгортання: Застосування Docker та Kubernetes дозволило нам ефективно масштабувати сервіси з мінімальними затратами ресурсів, що демонструє великий потенціал для практичного впровадження в реальних системах. – Розширення знань про масштабування мікросервісів: Наше дослідження внесло важливий вклад у розуміння факторів, що впливають на продуктивність і масштабування мікросервісних архітектур, забезпечуючи цінні інсайти для майбутніх досліджень та розробок. – Практичне застосування та вплив на індустрію: Встановлено, що наші розробки можуть значно покращити продуктивність і доступність вебсервісів та додатків, що є особливо актуальним для сучасного цифрового світу, де швидкість реакції та ефективність обслуговування клієнтів мають вирішальне значення. Ці висновки демонструють не лише теоретичну цінність нашого дослідження, але й його практичний потенціал для впровадження в реальних бізнес-сценаріях, відкриваючи нові можливості для розвитку інформаційних технологій.

Посилання

Mazlami, J., Cito, J., & Leitner, P. Extraction of Microservices from Monolithic Software Architectures, 2017.

P. D. Francesco, I., Malavolta, I., & Lago, P. Research on Architecting Microservices: Trends, Focus, and Potential for Industrial Adoption, 2017.

Song, M., Luo, G., & Haihong, E. A Service Discovery System based on Zookeeper with Priority Load Balance Strategy, 2016.

Bilgin, B., Unlu, H., & Demirors, O. Analysis and Design of Microservices: Results from Turkey, 2020.

Waseem, M., & Liang, P. Microservices Architecture in DevOps, 2017.

Manciola Meloca, R., Re´, R., & Luis Schwerz, A. (2018). An Analysis of Frameworks for Microservices, 2018.

Nickoloff, J. Docker in Action, 2016

Williams, L. G., & Smith, C. U. Web Application Scalability: A Model-Based Approach, 2004.

Newman, S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media, 2015.

Dragoni, N., Giallorenzo, S., Lafuente, A. L., Mazzara, M., Montesi, F., Mustafin, R., & Safina, L. Microservices: yesterday, today, and tomorrow, 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28