АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2024-1-1

Ключові слова:

методи, програмні засоби, логістика, вантажні перевезення, інформаційні технології, інтернет речей (IoT), прийняття рішень.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методів та програмних засобів оптимізації логістичних процесів у галузі вантажних перевезень. Метою роботи було дослідити сучасні методи оптимізації, що використовують інформаційних технологій, такі як: метод управління ланцюгом постачання (англ. supply chain management (SCM)), метод Трекінгу (англ tracking and tracing), а також метод використання інтернету речей (англ internet of things (IoT)). Методологія аналізу і класифікації методів оптимізації полягає у детальному розгляді принципів їх роботи, переваг та недоліків, прикладів використання у конкретних сервісах. У статті розкрито концепцію використання SCM систем, історію виникнення, основне призначення, різницю між підсистеми Supply chain planning (SCP) та Supply chain execution (SCE), сучасну реалізацію цієї системи з використанням інформаційних технологій, та розглянуто роботу на конкретних сервісах. Описано метод трекінгу вантажу, його основні етапи, технічні реалізації, зокрема з використанням технології radio frequency identification (RFID), переваги використання таких систем у вантажних перевезеннях, а також на розглянуто принцип роботи на основі існуючих технологій і сервісів. Також був проведений аналіз метода використання технології Internet of things (IoT) у галузі вантажних перевезень, розглянуті можливі застосування, описані переваги цих технологій, а також на прикладі існуючих систем показана робота. Наукова новизна отриманих у роботі результатів полягає у розробці зрозумілої і зручної системи класифікації сучасних методів оптимізації логістичних процесів, а також надання вичерпної інформації, з прикладами, для базового розуміння цих процесів. Отримані дані, можуть бути стати відправною точкою для подальших, поглиблених досліджень у сфері застосування інформаційних технологій у вантажних перевезеннях. Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що застосування цих методів може покращити наступні показники ефективності логістичних процесів як: швидкість виконання операцій, швидкість прийняття рішень, точність прогнозування ризиків і попиту, контрольованість і злагодженість дій усіх учасників перевезень, зменшення фінансових витрат. Дані методи оптимізації дозволяють покращити контроль над усіма етапами перевезень, вести моніторинг у реальному часі, що, в свою чергу, зменшить ризики виникнення форс-мажорних ситуацій у дорозі, а також дасть можливість якісніше збирати дані про рейс для більш якісного планування наступних поїздок.

Посилання

Mentzer J.T., DeWitt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D. Defining supply chain management. Journal of business logistics.Volume 22, № 2. 2001.

Lambert D. M., Cooper M.C. Issues in supply chain management. Industrial Marketing Management, 65–83p. 2000.

Davis T. Effective supply chain management. Sloan Management review. Volume 34, № 4. 1993.

Лисак О.І., SCM-системи як засіб автоматизації управління постачанням. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 2022. Вип. 1. С. 125–132.

Jijun Xing. An Intelligent Logistics Tracking System Based on Wireless Sensor Network. International Journal of Online Engineering. Volume 14, № 1. 2018.

Kwaśniowski S, Zając P. Tracing and tracking using RFID tags in logistic systems of transport and storage. Archives of transport system telematics. Volume 6, № 4. 2013.

Shamsuzzoha, Petri T. Helo. Real-time Tracking and Tracing System: Potentials for the Logistics Network. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. 2011.

Yangke Ding, Mingzhou Jin, Sen Li, Dingzhong Feng. Smart logistics based on the internet of things technology: an overview. International Journal of Logistics Research and Applications. Volume 24, № 4. 2020.

Колешня Я.О., Кравець А.І. Інтернет речей у логістиці. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи».2021. С. 262–263.

Багрій В.В., Граф М.С. Огляд методів та програмних засобів оптимізації логістичних процесів у галузі вантажних перевезень: тези доп. VI всеукраїнської науково-технічної конференції «Компʼютерні технології: інновації, проблеми, рішення». Житомир, 2023.

Gartner IT glossary. URL: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/. Дата звернення (11.12.2023).

Cooper, M. C., Lambert, D. M., and Pagh, J. D.: Supply Chain Manage- ment: More Than a New Name for Logistics. The International Journal of Logistics Management 8(1), 1–13 (1997).

Davenport, T. H.: Process Innovation–Reengineering Work through Infor- mation Technology. Harvard Business School Press, Boston, Massachu- setts, 1993.

Transporeon group official site. URL: https://www.transporeon.com/en/. Дата звернення (09.12.2023).

ABM Inventory official site. URL: https://abmcloud.com/en/abm-soft/abm-inventory/. Дата звернення (09.12.2023).

Blue yonder official site. URL: https://blueyonder.com/solutions. Дата звернення (09.12.2023).

Glossary of Trimble Transport & Logistics. URL: https://www.trimbletl.com/glossary_term/track-andtrace-system/. Дата звернення (25.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12