ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТОРГІВЛІ: ШЛЯХ ДО АВТОНОМІЇ ТА БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2024-1-3

Ключові слова:

системи обліку, технологічна автономія, міграція даних, безпека даних, інноваційні рішення.

Анотація

Ця стаття розкриває важливість забезпечення автономності та незалежності систем бухгалтерського обліку в Україні, з особливим акцентом на технологічні та інноваційні аспекти, що дозволяють відповідати сучасним вимогам безпеки, гнучкості та ефективності. В контексті зростаючих політичних та економічних ризиків, пов'язаних з використанням програмних продуктів, зокрема «1С» як прикладу, стаття підкреслює необхідність розробки та імплементації автономних облікових систем, які можуть забезпечити українські підприємства необхідним рівнем незалежності від зовнішніх постачальників програмного забезпечення (ПЗ). Мета статті не лише висвітлити існуючі виклики, а й розглянути потенційні технологічні рішення, які можуть допомогти українським компаніям здійснити перехід на більш надійні та гнучкі системи обліку. Методологія. Це включає розгляд хмарних рішень, програмного забезпечення з відкритим кодом та інших інноваційних підходів, що забезпечують високий рівень адаптації до специфічних потреб бізнесу. Важливо усвідомити, що такі рішення можуть значно спростити процеси управління даними та оптимізації робочих процедур, роблячи бізнес більш конкурентоспроможним на ринку. Крім того, адаптація до сучасних технологій відкриває нові можливості для інтеграції з глобальними економічними системами, підвищуючи ефективність та прозорість бізнес-операцій. Наукова новизна. У статті розглянуто ключові технічні виклики, пов'язані з відмовою від застарілих систем та переходом на сучасні облікові рішення, зокрема, інтеграція, масштабованість, вимоги до безпеки та витрати на міграцію. Акцент робиться на необхідності вивчення можливих проблем, з якими стикаються компанії під час зміни програмного забезпечення, на основі інтерв'ю з фахівцями та аналізу досвіду різних організацій. Висновки. Стаття спрямована на надання читачам глибокого розуміння того, як можливість самостійного вибору та контролю над обліковими системами може сприяти зростанню та розвитку українських підприємств у складних умовах сучасного економічного та політичного середовища.

Посилання

Босак А. О., Вержиковський В. П., Калінін І. Є., Максимів І. Д., Приступа Д. А., Ривак О. І. Засади формування інформаційної безпеки підприємства. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2023. № 11.

Волот, О. І. Інформаційна та кібернетична безпека сучасного підприємства: забезпечення та моделювання. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки: зб. наук. пр. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. Вип. 3 (36). С. 238–247.

Гулак Г.М., Жильцов О. Б., Киричок Р. В., Коршун Н. В. Складанний П. М. Інформаційна та кібернетична безпека підприємства. Підручник. Львів. 2024. 370 с.

Бобала Ю.А., Горбатий І.В. Інформаційна безпека: Навчальний посібник. Львів. 2019. 580 с.

Allison Steiner. 7 things to consider when upgrading your construction accounting software [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vlcpa.com/article/7-things-to-consider-when-upgrading-your-constructionaccounting-software-2019515

Козяк В. Заміна для 1С існує [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dou.ua/forums/topic/43515/

Мельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: «Растр-7», 2020. 384 с.

Костишин Н., Яковець Т. Обліково-податкова система в умовах воєнного стану: як діяти та, які наслідки. Вісник економіки. 2022. Вип. 2. С. 99–110.

Облік діяльності бізнесу в умовах воєнного стану: новації – 2023: збірник матеріалів Першого бухгалтерського воркшопу-стажування (26 жовтня-03 листопада 2023 р., м. Київ, ТДВ «Інститут обліку і фінансів», ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України»). Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 104 с.

Кривецький І. Альтернатива 1С в Україні: огляд українських та іноземних аналогів [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.oneservice-consulting.com/alternatyva-1c-v-ukraini-ogljad-ukrainskyhta-inozemnyh-analogiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12