ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ, КРИТИЧНИХ ДО РЕЖИМУ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2024-1-6

Ключові слова:

SCADA-система, людино-машинний інтерфейс, програмне супроводження систем автоматизації.

Анотація

Одним з напрямків впровадження комп’ютерних технологій автоматизації технологічних процесів є їх застосування при модернізації діючих промислових об’єктів. Як правило така модернізація відбувається за двома найбільш розповсюдженими підходами. Перший підхід передбачає зупинку технологічного процесу на достатньо тривалий час для монтажу і налагодження оновлених систем автоматизації, другий – поетапне їх оновлення з монтажем і налаштуванням як у планові ремонти і зупинки технологічного процесу, так і під час штатної роботи. В обох випадках традиційним став підхід, що базується на застосуванні дворівневої ієрархічної системи автоматизації в якій на нижньому рівні ієрархії використовуються контролери для отримання інформації з об’єкта керування і видачи на останній керуючих впливів, у тому числі – в автоматичному режимі, а на верхньому – реалізується людино-машинний інтерфейс оператора технолога. У той же час у другому випадку для скорочення строків налагодження програмного забезпечення, що реалізує додатковий функціонал при розширення системи, доцільно проводити безпосередньо на працюючий системі. Це дозволяє прискорити час налагодження, але несе додаткові ризики розширення часових рамок виконання запрограмованого алгоритму системи, що вже експлуатується, за часові рамки які були раніш визначені при його розробці. Особливо це небезпечно для тих функцій системи, що є критичними до режиму реального часу. Таким чином існує задача оперативного контролю функціонування програмного забезпечення технічних систем критичних до режиму реального часу. Одним з напрямків вирішення цієї задачі є створення підсистеми програмного супроводження в разі розробки складних інформаційно-керуючих систем автоматизації критичних до режиму реального часу. Сучасні SCADA-системи, які застосовуються для програмування таких систем, надають різноманітний інструментарій для організації НМІ-інтерфейсу з оператором-технологом у той же час питання організації інтерфейсу програміста, що спрощує налагодження складних інформаційно-керуючих систем автоматизації критичних до режиму реального часу залишилися поза уваги їх розробників. Тому досвід створення інтерфейсу програміста систем керування швидкісним режимом прокатки безперервного прокатного стана ПАО «Арселор- Міттал Кривий Ріг», можуть бути використані для подальшого розвитку SCADA-систем. Метою роботи є обґрунтування рішень щодо структури і функціоналу інтерфейсу програміста складних систем автоматизації критичних до режиму реального часу. Реалізація поставленої мети передбачає обґрунтування структури інтерфейсу з урахуванням функціональних і структурних особливостей системи автоматизації і форм подання інформації щодо різних програмних параметрів, що полегшує налагодження програмного забезпечення системи на об’єкті керування і дозволяє online контролювати реалізацію їм режиму реального часу. Методологія вирішення поставленого завдання полягає у аналізі і структуруванні масиву інформації, що використовує системний програміст, який виконує налагодження і супроводження системи автоматизації, що критична до режиму реального часу з подальшому її групуванню за функціональними ознаками. Наукова новизна полягає у обґрунтуванні доцільності і необхідності доповнення традиційного людино- машинного інтерфейсу SCADA-систем функціоналом, що забезпечує супроводження програмного забезпечення систем автоматизації.

Посилання

Пупена О.М. Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI: Навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 594 с. https://pupenasan.github.io/hmibook (дата звернення 11.05.2023)

Bailey D., Wright E. Practical SCADA for Industry. – Newnes, 2005. 304 p.

Автоматизована система диспетчерського керування WindEx. URL: https://activolt.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/windex-.2_2021.pdf (дата звернення 24.04.2023).

Навчальні матеріали SCADA zenon. Базовий курс. URL: http://www.copa-data.com.ua/files/pdf/zenon_basic_training_UKR.pdf (дата звернення 24.04.2023).

Зайцев В.Г., Цибаєв Є.І. Комп’ютерні системи реального часу. Навчальний посібник. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 162 с.

Куваєв В., Іщук П., Політов А., Буряк В. Програмні рішення по забезпеченню надійного функціонування складних інформаційно-керуючих систем критичних до режиму реального часу. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 2021, № 1, с. 16–24. doi: https://doi.org/10.32782/IT/2021-1-3

Графічна оболонка Photon – революція у світі інтерфейсів. URL: https://www.rts.ua/rus/articles/360/0/32/ (дата звернення 24.04.2023).

В. Куваєв, Л. Мещеряков, А. Харь, А. Політов. Розробка інтерфейса оператора складних інформаційно-керуючих систем критичних до режиму реального часу. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 2023, № 1, с. 50–57. doi: https://doi.org/10.32782/IT/2023-1-7

В. Куваєв, Л. Мещеряков, А. Харь, А. Політов. Інтерфейс технічного супроводження складних інформаційно-керуючих систем автоматизації. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 2023, № 2, с. 26–33. doi: https://doi.org/10.32782/IT/2023-2-3

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12