МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ З ВРАХУВАННЯМ МІНІМАЛЬНОЇ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2022-1-3

Ключові слова:

техногенно-екологічна безпека, мінімізація витрат, ефективне функціонування регіону, промисловий вузол, дробово-лінійна цільова функція, комбінаторна оптимізація.

Анотація

У роботі проаналізовано останні дослідження та публікації по управлінню якістю природнього середовища. Виявлено невирішені раніше питання та задачі прогнозування на перспективу. Запропоновано постановку задачі оптимального розміщення продуктивних сил з позиції мінімізації збитків для навколишнього середовища при нормальній експлуатації об’єкта. Побудовано математичну модель такої задачі у вигляді задачі з дробово-лінійною цільовою функцією, що представляє собою відношення загальних витрат промислового сектору регіону до загального прибутку. Детально обґрунтовано та наведено формули обчислення кожної компоненти функції загальних витрат промислового сектору регіону. Зокрема, представлені співвідношення для витрат у сфері постачання; витрат на виробництво; витрат у сфері збуту, витрат на управління виробничою системою. До функції загальних витрат враховано витрати природоохоронної сфери, що формуються за рахунок поточних та капітальних природоохоронних витрат. Еколого-економічний збиток, як складова частина функції загальних витрат, у виробничій сфері для окремого промислового вузла, включає наступні компоненти: можливий недоотриманий прибуток внаслідок незапланованого скорочення обсягів виробництва продукції; додаткові витрати; втрати, пов’язані з відшкодуванням збитків та витрати різного типу матеріальних ресурсів. Математична модель включає комбінаторну умову на кількості виготовленої продукції окремого виду на окремому промисловому об’єкті, коли значення змінних вибираються з комбінаторної множини розміщень. Модель також містить лінійні обмеження на загальну кількість конкретного типу продукції. На коефіцієнти, що визначають частку матеріальних ресурсів у загальному матеріальному потоці транспортного та складського господарств, накладаються додаткові умови. Побудована модель задачі вибору території під будівництво промислових об’єктів з метою мінімізації збитків для природнього середовища на рівні регіону, що враховує соціально-економічні потреби його населення та екологічну безпеку, може бути використана при плануванні та проектуванні.

Посилання

Коблянська І. І. Науково-методичні основи екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом: дис. … канд. економ. Наук : 08.00.06; Сумський державний університет. Суми, 2011. 234 с.

Лутковська С. М. Модернізація системи екологічної безпеки сталого розвитку: дис. … док. економ. наук: 08.00.03 ; Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2020. 481 с.

Індикатори стану екологічної безпеки держави. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http:// www.niss.gov.ua/articles/993/ (дата звернення: 26.05.2020).

Екологічна безпека та економіка : монографія / М.І. Сокур, В.М. Шмандій, Є.К. Бабець, В.С. Білецький, І.Є. Мельнікова, О.В. Харламова, Л.С. Шелудченко. Кременчук, 2020. 240 с.

Коблянська І.І. Інновації як основа стратегії регіонального розвитку в умовах переходу до «зеленої» економіки. Механізм регулювання економіки. 2015. № 4. С. 17−28.

Бойко Т.В. Актуальні проблеми економічної безпеки України. URL: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf (дата звернення: 14.07.2020).

Хилько М. І. Екологічна безпека України : навчальний посібник. Київ : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. 267 с.

Носова О.В., Маковоз О.С. Моделі економічної безпеки регіону. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Харків: НЮАУ імені Ярослава Мудрого, 2011. № 4. С. 36−45.

Герасимчук З.В., Олексюк А.О. Екологічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення : монографія. Луцьк: Надстир'я. 2007. 280 с.

Ємець О.О., Черненко О.О. Модель функціонування регіону: оцінка екологічної безпеки : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки». 1–3 березня 2012 р. С. 80−83.

Стоян Ю. Г., Ємець О.О. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації. Київ : Інститут системних досліджень освіти, 1993. 188 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-08