ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО СТРУКТУРНО-АЛГОРИТМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ IOT-ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2022-2-5

Ключові слова:

IoT-технологія, моніторинг, mesh-мережа, алгоритм, маршрутизація, парниковий ефект

Анотація

Актуальність. У останні десятиліття особливо актуальними стають питання збереження та захисту довколишнього середовища. Одним зі значних викликів є боротьба з явищем парникового ефекту із використанням різних науково-технічних і організаційних прийомів. На сьогоднішній день одним із найбільш ефективних підходів до вирішення проблеми боротьби зі стрімкою динамікою парникового ефекту є отримання інтелектуально інтерпретованих даних щодо динаміки парникових газів у режимі реального часу. Отже, розробка і впровадження технологій Інтернету речей, які призначено для комп’ютеризованого агрегування і предикативного автоматичного аналізу концентрацій парникових газів, є актуальною науково-прикладною задачею. Метою роботи є синтез науковообґрунтованих прийомів із розробки структурно- алгоритмічної організації IoT-технології, що спроможна в режимі реального часу реалізовувати комплекс функціональних перетворень вимірюваних даних із комп’ютеризованого моніторингу концентрацій парникових газів. Об’єктом дослідження виступають існуючі підходи до організації систем збору, способів передачі та обробки вимірювальних даних із моніторингу концентрацій парникових газів. Предметом дослідження є інфокомунікаційні програмно-апаратні рішення в галузі моніторингу концентрацій парникових газів. Висновки. Доведено, що розробка і впровадження концептуальних рішень у галузі інформаційних технологій моніторингу концентрацій парникових газів є актуальною науково-прикладною задачею у теперішній час. У статті вирішено науково-прикладне завдання з обґрунтування сукупності вимог до структурно-алгоритмічної організації технології IoT-моніторингу прикладного екологічного спрямування. Проаналізовано існуючі підходи до побудови та виконано вибір відповідних технічних апаратно-програмних рішень, проведено логічне узагальнення систем збору і аналітики даних, а також синтезовано загальну архітектуру досліджуваної технології. На базі архітектури технології було обґрунтовано її функціональну схему і деталізований алгоритм роботи, описано основні компоненти та сформульовано базові функції системи.

Посилання

Стаття Climate Change Indicators: Greenhouse Gases організації USEPA. URL: epa.gov/climateindicators/greenhouse-gases (дата звернення: 12.09.2022).

Althor G. et al. Global mismatch between greenhouse gas emissions and the burden of climate change. Sci. Rep. 2016. Vol. 6 (20281). P. 1 – 6.

Shindell D.T. et al. Improved attribution of climate forcing to emissions. Science. 2009. Vol. 326. P. 716 – 718.

Стаття Eye from the Sky: Satellites to pinpoint greenhouse emissions and air pollution сайту Geospatial world. URL: geospatialworld.net/article/satellites-greenhouse-emissions/ (дата звернення: 11.09.2022).

Стаття Earth Science Missions сайту NASA. URL: climate.nasa.gov/nasa_science/missions/ (дата звернення: 11.09.2022).

Стаття Greenhouse Gas (GHG) Management Program сайту NASA. URL: nasa.gov/emd/ghg (дата звернення: 12.09.2022).

Telionis D. Et al. A Fast-Response Probe Capable of Atmospheric Sampling in Harsh Conditions. In: AIAA Infotech@Aerospace. Ohio, 2013. P. 1 – 23.

Elzain H., Wu Y. Software Defined Wireless Mesh Network Flat Distribution Control Plane. Future Internet, 2019. Vol. 11 (166). P. 1 – 17.

Стаття IoT and Autonomous Irrigation with Tevatronic сайту Open Learning Campus. URL: olc.worldbank.org/content/iot-and-autonomous-irrigation-tevatronic (дата звернення: 14.09.2022).

Головна сторінка проєкту Ribbir Network. URL: ribbitnetwork.org/ (дата звернення: 14.09.2022).

Saha S., Acharjee U., Tahzib-Ul-Islam Md. A Survey on Wireless Mesh Network and its Challenges at the Transport Layer. International Journal of Computer Engineering and Technology, 2014. Vol. 5 (8). P. 169 – 177.

Стаття Overview of Greenhouse Gases USEPA. URL: epa.gov/ghgemissions/overview-greenhousegases (дата звернення: 15.09.2022).

Стаття Mesh Networking сайту IEEE. URL: standards.ieee.org/ieee/802.11s/4243/ (дата звернення: 12.09.2022).

Стаття ZigBee сайту CSA. URL: csa-iot.org/all-solutions/zigbee/ (дата звернення: 11.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29