ІНТЕРФЕЙС ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2023-2-3

Ключові слова:

SCADA-система, людино-машинний інтерфейс, технічне супроводження систем автоматизації.

Анотація

Розвиток комп’ютерних технологій у сфері автоматизації технологічних процесів сформував достатньо типові підходи до структури технічних засобів і програмного забезпечення комп’ютерних систем керування. Найбільш поширеним є підхід, що передбачає строгу функціональну ієрархію і відповідну до неї технічних засобів та спеціалізованих інструментальних засобів для розробки прикладного програмного забезпечення для кожного рівня ієрархії. В усіх сучасних складних автоматизованих системах керування передбачається реалізація людино-машинного інтерфейсу (HMI – Human-Machine Interface), який, за визначенням, під «машиною» розуміє систему з усіма технічними засобами, що беруть участь у процесі вимірювання, контролю, сигналізації та керуванні, а під «людиною» – оператора-технолога, який бере безпосередню участь у процесі керування. Власне кажучи, безпосередньо НМІ програмується засобами SCADA-системи (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерське управління та збір даних). Ринок пропонує велику кількість SCADA-систем різних розробників з схожим функціоналом підсистем для оператора-технолога. У той же час, вони залишають по за уваги питання технічного супроводження систем автоматизації побудованих за допомогою засобів SCADA, що ускладнює пошуки порушень у зовнішніх ланцюгах систем автоматизації, уповільнює налаштування системи після ремонтів діючих складних систем автоматизації, які вже введені в експлуатацію і працюють. Питання функціоналу та досвід створення інтерфейсу технічного супроводження складних систем автоматизації, що аналізуються на прикладі систем керування швидкісним режимом прокатки безперервного прокатного стана ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг», можуть бути використані для подальшого розвитку SCADA-систем. Метою роботи є обґрунтування рішень що до структури і функціоналу інтерфейсу технічного супроводження складних систем автоматизації. Реалізація поставленої мети передбачає обґрунтування структури інтерфейсу з урахуванням функціональних аспектів і форм подання інформації щодо різних параметрів, які дозволяють контролювати зовнішні ланцюги підключення системи автоматизації та внутрішні параметри, які настроюються. Методологія вирішення поставленого завдання полягає у аналізі і структуруванні масиву інформації, що використовує персонал, який супроводжує експлуатацію системи, та подальшому її групуванню за функціональними ознаками. Наукова новизна полягає у обґрунтуванні доцільності і необхідності доповнення традиційного людино- машинного інтерфейсу SCADA-систем функціоналом, що забезпечує технічне супроводження систем автоматизації.

Посилання

Пупена О.М. Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використан- ням програмних засобів SCADA/HMI : навч. посіб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 594 с.

Bailey D., Wright E. Practical SCADA for Industry. Newnes, 2005. 304 p.

Автоматизована система диспетчерського керування WindEx. URL: https://activolt.com.ua/ wp-content/uploads/2021/04/windex-.2_2021.pdf (дата звернення 24.04.2023).

Навчальні матеріали SCADA zenon. Базовий курс. URL: http://www.copa-data.com.ua/files/pdf/ zenon_basic_training_UKR.pdf (дата звернення 24.04.2023).

Зайцев В.Г., Цибаєв Є.І. Комп’ютерні системи реального часу : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 162 с.

Куваєв В., Іщук П., Політов А., Буряк В. Програмні рішення по забезпеченню надійного функціонування складних інформаційно-керуючих систем критичних до режиму реального часу. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security. 2021. № 1. С. 16–24. DOI: https://doi.org/10.32782/IT/2021-1-3

Графічна оболонка Photon – революція у світі інтерфейсів. URL: https://www.rts.ua/rus/articles/ 360/0/32/ (дата звернення 24.04.2023). 8. Доценко С. І. Людино-машинний інтерфейс : навч. посібник. Харків : УкрДУЗТ, 2022. 135 с.

Куваєв В., Мещеряков Л., Харь А., Політов А. Розробка інтерфейсу оператора складних інформаційно-керуючих систем критичних до режиму реального часу. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security. 2023. № 1. С. 41–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-12