УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ІТ-СФЕРІ: МОЖЛИВОСТІ ТА АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2023-3-7

Ключові слова:

управління ІТ-проєктами, Jira, Miro, Figma, Lucidchart, Cacoo, RealtimeBoard, Conceptboard, Microsoft Project, Trello.

Анотація

У статті розглядається роль ІТ-галузі в економіці України, її відродження та розвиток на тлі складних умов. Автори акцентують увагу на важливості оптимізації управлінських процесів. Управління ІТ-послугами включає розробку, надання, адміністрування та поліпшення ІТ-послуг в організації або компанії. Завдяки цьому, ІТ-організація може максимально підтримувати всі бізнес-процеси, адже існуючі програмні інструменти можуть бути використані не лише для оптимізації ІТ. В останні роки вони також все частіше використовуються для бізнес-процесів і в інших галузях. Засоби автоматичного перепланування завдань з урахуванням обмежень на ресурси набувають особливої важливості для великих проєктів, коли менеджер не в змозі самостійно проаналізувати причини браку ресурсів і знайти рішення для кожної конкретної роботи. У публікації здійснюється аналіз сучасних програмних інструментів для управління ІТ-проєктами, акцентуючи увагу на трьох ключових інструментах: Jira, Miro та Figma. Ці програми допомагають оптимізувати управління проєктами, збільшувати результативність ІТ-компаній та знижувати часові та ресурсні витрати. В статті також розглядаються популярні аналоги цих інструментів, такі як Lucidchart, Cacoo, RealtimeBoard та Conceptboard. Саме розглянуті у статті сервіси призначені для автоматизації поточних завдань, а єдине середовище даних допомагає поліпшити методологію, комунікацію і прискорити роботу сервісних служб. Відстеження завершених завдань і оцінка продуктивності співробітників спрощують розподіл робочого навантаження ІТ-команди підприємства, а також оцінку її ефективності. Таким чином, завдяки своїй чіткій структурі управління ІТ-продуктами дозволяє створювати ефективні та стійкі рішення. У подальшому планується провести дослідження, спрямовані на узагальнення практики використання програмних продуктів в ІТ-галузі.

Посилання

Родащук Г. Ю., Концеба С. М., Ліщук Р. І., Скуртол С. Д. Мережеве планування в управлінні ІТ-проектами. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 1, 2023. С. 42-56.

Катренко А. В. Управління IT-проектами. Львів: «Новий Світ – 2000». 2021. 550 с.

Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Малик І.П. Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

Сметанюк О. А., Бондарчук А. В. Особливості системи управління проєктами в IT-компаніях. Агросвіт. 2020. № 10. С. 105–111. doi: 10.32702/2306-6792.2020.10.105

Кузьміних В. О., Тараненко Р. А. Основи управління IT проектами: навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 75 с.

Гвоздь М.Я., Злидник Ю.О. AGILE – нова методологія менеджменту: теоретичні аспекти. Електронний журнал «Інфраструктура ринку». 2018. № 25. С. 230-234.

Чухліб В.Є, Ведута Л.Л. Сучасні методи управління проектами. Сучасні підходи до управління підприємством. 2018. №. 3. С. 234-243.

Нечволода Л.В., Пилипенко К.В. Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту. Економічний вісник Донбасу. 2018. No 1(51). С. 87-91.

Перит І. О. Перспективи впровадження Kanban в управління бізнесом вітчизняних суб'єктів господарювання. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 218-228.

Clark A. Campbell, Mick Campbell. The New One-Page Project Manager: Communicate and Manage Any Project With A Single Sheet of Paper, 2nd Edition. January 2013. 256 p.

Cynthia Snyder Stackpole. A Project Manager's Book of Forms: A Companion to the PMBOK Guide, 2nd Edition. March 2013. 240 p.

Harold R. Kerzner, Frank P. Saladis. Project Management Workbook and PMP / CAPM Exam Study Guide, 11th Edition. August 2013. 544 p.

Harold R. Kerzner. Project Management – Best Practices: Achieving Global Excellence, 3rd Edition. April 2014. 792 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-12