АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІД МЕТЕОФАКТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/IT/2024-1-2

Ключові слова:

температура, енергоспоживання, металургійне підприємство, коефіцієнт кореляції, метеофактори.

Анотація

Актуальною проблемою сучасного металургійного підприємства є підвищення його енергоефективності, яка пов’язана, в першу чергу з енергозбереженням. Мета даного дослідження – оцінити вплив температури навколишнього середовища та хмарності на енергоспоживання ПрАТ «Дніпроспецсталь». В якості вхідних даних представлена інформація за зимовий та літній періоди 2018–2021 рр. Вплив температури на енергоспоживання залежить не тільки від стану опалювальної системи, але й величини самої температури. Збільшення навантаження на енергосистему в серпні та грудні є наслідком температурних коливань. Облік сукупності метеорологічних факторів дозволяє істотно підвищити точність прогнозів енергоспоживання металургійних підприємств та відповідно, збільшити ефективність планування і управління режимами функціонування підприємств енергетичної галузі. Методологія. Використовуючи програмний продукт Gretl, який призначений для статистичного аналізу та економетричних оцінок був проведений багатофакторний регресійний аналіз для визначення параметрів регресії зі стохастичними змінними температурою та хмарністю. В даному пакеті були побудовані графіки та моделі залежностей енергоспоживання від температури та хмарності. В ході експериментів були визначені критерії якості моделей та здійснена оцінка придатності моделей за допомогою F-критерію Фішера. Всі побудовані моделі адекватні в цілому для кожного з 8 випадків, а деякі з них можуть бути використані для здійснення прогнозів. Наукова новизна запропонованих досліджень полягає в тому, що вперше був досліджений вплив метеофакторів на енергоспоживання металургійного підприємства за допомогою економетричного пакету Gretl. Висновки. Проведені дослідження показали, що в зимовий період року енергоспоживання значно залежить від температури (на рівні 5%) і зовсім не залежить від хмарності. Щодо літнього періоду можна стверджувати також про залежність енергоспоживання від температури, але вона є значно нижчою.

Посилання

Політов О. А., Воронов І. В. Визначення параметрів, що впливають на електроспоживання промислового підприємства за допомогою методу експертних оцінок. Вісник ХНТУ. 2009. № 5. С. 61–64.

Belt C. K. Energy Management for the Metals Industry. CRC Press, NewYork. 2017. doi:10.1201/9781315156392.

Ковалішин, А. О. Аналіз місячних графіків електричного навантаження при вирішенні задач електропостачання та енергозбереження: магістерська дис.: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Київ, 2020. 147 с.

Шараєвський Ф. Ю. Модель і процедури короткострокового прогнозування електроспоживання в оптовому ринку електричної енергії. Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики. 2007, c. 36–40.

Белопольська Т. В. Стратегічне управління підприємствами реального сектору економіки: механізми, методи, моделі [Текст]: монографія/ Т. В. Белопольська та ін. Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. 164 с.

Дзядикевич Ю. В., Буряк М. В. Енергетичний менеджмент. Тернопіль: Економічна думка, 2010. 295 с.

Юськів О. І. Урахування метеофакторів в моделі прогнозування енергоспоживання металургійного підприємства. Інформаційні технології: теорія і практика: тези доповідей 4-тої Всеукраїнської інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених (Дніпро-Запоріжжя-Харків), 17–19 березня 2021 р., c. 123–126.

Martin N., Worrell E., Ruth M., Price L., Elliott R.N., Shipley A.M., Thorne J. «Emerging Energy-Efficient Industrial Technologies: New York State Edition». 2001. http://www.aceee.org/pubs/ie012.htm.

Weather info. URL: https://mart-2019.meteogu.ru/ukr/ zaporozhskaya_oblast/zaporizhzhya/?_gl=1*ixpnft*_ga*NTUwMjc2MzI0LjE3MDIwMzIxNzU._ga_VJZ1YWFJDB*MTcwMjAzMjE3NC4xLjEuMTcwMjAzMjI2Ni4wLjAuMA.

Dniprospecstal info. «Дніпроспецсталь» у січні-вересні зберегла показники минулого року. URL: https://gmk.center/ua/news/dniprospecstal-u-sichni-veresni-zberegla-pokazniki-minulogo-roku/.

Gretl info. URL: https://gretl.sourceforge.net/ru.html.

Using Gretl for Principles of Econometrics, 3rd Edition Version 1.01 Lee C. Adkins Professor of Economics Oklahoma State University.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12