ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Сергій Володимирович КОРНІЄВСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.33287/102064

Ключові слова:

етапи формування політики, засади формування політики, еволюція інструментів політики, регіональний розвиток

Анотація

Аналізуються економічні, правові та інституційні засади формування та розвитку європейської політики регіонального розвитку. Умовно виокремлюються сім етапів еволюції інструментів регіональної політики ЄС, інституційною формою яких згодом стали рамкові програми ЄС. Пропонується періодизація формування регіональної політики на основі прийняття основних нормативних актів ЄС. На основі узагальнення наведених підходів надається еволюція регіональної політики ЄС. Наголошується на актуалізації необхідності застосування досвіду формування та реалізації регіональної політики ЄС у вітчизняній практиці.

Посилання

Бутко М. П., Хомик О. Д. Методологічні засади формування сучасної парадигми політики регіонального розвитку. Регіональна економіка. 2014. № 2. С. 7 – 16.

Гоблик В. В. Регіональна політика Європейського Союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів. Агросвіт. 2015. № 3 – 4. С. 21 – 25.

Грінько О. Історія формування та етапи розвитку регіональної політики Європейського Союзу. Вісн. Маріупольського держ. ун-ту. Сер. «Історія. Політологія». 2016. Вип. 17. С. 121 – 129.

Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 76 – 87.

Козирєва О. В., Тур О. В. Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі. Бізнес Інформ. 2016. – № 9. С. 34 – 39.

Лучик С. Д., Лучик В. Є. Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в Україні. Наук. вісн. НПТУ Украі"ни. 2013. Вип. 23.18. С. 124 – 131.

Маєв А. Регіональна політика Європейського Союзу: історія, цілі, тенденції розвитку. Актуальні проблеми держ. упр. 2014. Вип. 1. С. 24 – 27.

Мирна Н. В. Європейський Союз: правові та інституціональні засади політики регіонального розвитку. Державне будівництво. 2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DeBu_2014_1_29.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серп. 2014 р. № 385. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п.

Регіональна політика Європейського Союзу: підручник / [за ред. В. Чужикова]. Київ: КНЕУ, 2016. 495 с.

Савка О. В. Європа регіонів – основні тенденції розвитку регіональної політики ЄС. Вісн. Маріупольського держ. ун-ту. Сер. «Історія. Політологія». 2014. Вип. 9. С. 159 – 164.

Свида І. В. Зарубіжний досвід формування та реалізації політики сталого регіонального розвитку: приклад для України. Наук. вісн. Херсонського держ. ун-ту. Сер. «Економічні науки». 2015. Вип. 11(4). С. 106 – 109.

Щербаківська Л. М. Особливості формування державної політики щодо розвитку регіонів: європейський досвід. Інвестиціі": практика та досвід. 2014. № 18. С. 145 – 148.

Territorial Agenda of the European Union 2020. Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions (2011). Retrieved from :www.ec.europa.eu/ regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ