Мета та завдання

Науковий журнал «Публічне управління та місцеве самоврядування» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Головна мета видання – сприяння розвитку публічного управління та адміністрування шляхом висвітлення наукових досягнень у цій сфері і впровадження їх у практику. Забезпечення можливості науковцям публікувати результати своїх досліджень з питань розвитку держави і суспільства, обмін позитивним досвідом між науковцями.

У журналі публікуються дослідження з питань державного управління, публічного адміністрування, місцевого самоврядування, механізмів галузевого управління, проблем формування і розвитку громадянського суспільства, муніципального менеджменту, регіонального розвитку.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі в галузі публічного управління та адміністрування;

- активізувати розвиток міжнародної спільноти фахівців у сфері теорії та практики досліджень в в галузі публічного управління та адміністрування;

- сприяти розширенню зв'язків Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" з науковими та освітніми спільнотами.