Головна

Назва видання: Публічне управління та місцеве самоврядування.

Засновник видання: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 25188-15128Р від 20.07.2022.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказом МОН України № 886 від 2 липня 2020 року (додаток № 4).

Журнал до 20.07.2022 мав назву «Державне управління та місцеве самоврядування». Відповідні зміни внесено до Переліку наукових фахових видань України – Наказ МОН України від 10.10.2022 № 894 (додаток 2).

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Періодичність: 4 рази на рік.

Спеціальності: 281 – Публічне управління та адміністрування.

ISSN (print): 2414-4436.

Політика наукового видання: рецензований науковий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування.