СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНА АРХІТЕКТУРА Е-УРЯДУВАННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102066

Ключові слова:

е-уряд, е-урядування, сервісно-орієнтована архітектура е-урядування, англо-американська модель інформатизації держави, потреби громадян, інформаційні технології

Анотація

Обгрунтовуються переваги сервісно-орієнтованої архітектури е-урядування та її перспективи для України. Аналізується поняття «електронне урядування, орієнтоване на послуги». Розглядаються шари (рівні) моделі архітектури електронного урядування, орієнтованої на послуги: операційний рівень, семантичний рівень, рівень послуг, рівень процесів, рівень презентації. Вивчаються практики застосування сервісно-орієнтованого е-урядування на прикладі зарубіжних країн (США, Канада, Великобританія), які реалізують так звану англо-американську модель інформатизації держави, основу якої становлять: вилучення надлишкових функцій органів влади, сервісне надання громадянам державних послуг, задоволення потреб громадян за допомогою інформаційних технологій. Розглядаються переваги запровадження моделі в Україні, починаючи з реалізації програми «Електронна Україна», запровадження інформаційної системи «Електронний уряд». Робиться висновок, що сервісно-орієнтована архітектура е-урядування характеризується особливостями її реалізації на основі таких принципів, як: інформаційно-центричний підхід, принцип загальної платформи, принцип орієнтації на користувача, принцип безпеки і конфіденційності.

Посилання

Дмитренко В. І. Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні: дис канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2018. 248 с.

Карпенко О. В. Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні: автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2016. 36 с.

Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Концепція сервісно-орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 2017. № 2(57). С. 21 – 28.

Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри). URL: https:// thedigital.gov.ua.

Про Загальнодержавну програму «Електронна Україна» на 2005 – 2012 роки: проект закону від 15 квіт. 2004 р. № 5414. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?id=&pf3516=5414&skl=5.

Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лют. 2003 р. № 208. URL: https:// www.kmu.gov.ua/npas/150472.

Рьсаев И. Ш., Гайнуллин А. Ю. Концепция «нового государственного управления» как основа трансформации государственного сектора: «за» и «против». Актуальнье проблемь развития системь государственного и муниципального управления: сборник научньх статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / науч. ред. И. Ш. Рьсаев. Уфа: БАГСУ, 2013. 231 с.

Brannen, A. (2001). E-government in California: Providing services to citizens through the Internet. Spectrum, 74 (2), 6 – 10.

Davenport, T. H., & Short, J. E. (1990, July 15). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, 31(4), 11 – 27. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/the-new-industrial-engineering- information-technology-and-business-process-redesign.

E-government. A strategic framework for public services in the information age. (2000). London: Breckland Print Solutions Ltd.

Emmanuel, C. L. (2008). e-Government Interoperability. United Nations Development Programme. URL: https://www.unapcict.org/sites/default/files/2019-01/e-Government% 20Interoperability%20-%20Guide.pdf

Erl, T. (2016). Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices. New Jersey: Prentice Hall.

Lee, Н., Lee, Y., & Yoo, D. (2000). The determinants of perceived service quality and its relationship with satisfaction. Journal of Services Marketing, 14(3), 217 – 231.

Machlup, F. (1992). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Rifkin, J. (2000). The Age of Access – The New Culture of Hypercapitalism. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam.

Sanati, F., Lu, J., & Zeng, X. (2007). A methodological framework for e-government service delivery integration. E-Government Interoperability Campus. Paris. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Xianyi_Zeng/publication/228765304_A_Methodological_ F r a m ewor k_ for _ E - gove r n m e n t _S er vi ce _D el i ver y_ In t egr a t ion /l i n ks / 546cc1070cf26e95bc3ca3b6/A-Methodological-Framework-for-E-government-Service- Delivery-Integration.pdf.

Seifert, J. W. (2003). A primer on e-government: Sectors, stages, opportunities, and challenges of online governance. Report for Congress. Retrieved 28 January, 2003 from https://fas.org/sgp/crs/RL31057.pdf.

Seppanen, V. (2008). Interconnections and differences between EA and SOA in government ICT development. University of Jyvaskyla. Retrieved from https:// citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.9777&rep=rep1&type=pdf.

The US government’s official web portal. (2014). Retrieved from http://www.usa.gov.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ