УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ФАХОВОЮ ПЕРЕДВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Автор(и)

  • Олена Павлівна БЄЛЯЄВА

DOI:

https://doi.org/10.33287/102068

Ключові слова:

державно-громадське управління освітою, система освіти, якість освіти, управління освітнім процесом, інноваційний менеджмент.

Анотація

Аналізується робота закладу фахової передвищої освіти в умовах конкуренції між освітніми закладами. У сучасних умовах в закладах фахової передвищої освіти, для того щоб вижити й ефективно функціонувати, необхідно узгоджувати свої цілі з цілями суб'єктів ринку праці та освіти, керівникам закладів освіти переглянути форми та методи роботи з усіма учасниками освітнього процесу, розвивати в них навички благодійності, громадянської активності, розширити їхню участь у виробленні, прийнятті та реалізації правових рішень у сфері освіти, уміти співпрацювати з меценатами, депутатами, організаціями та громадськими і суспільними установами. В умовах розвитку демократії й розширення практики співуправління заклади фахової передвищої освіти все більше будуть спиратися на громадські організації й громади. Це допоможе завершити перехід від політики патронажу й домінування державного над громадським до їх конструктивного партнерства та взаємодії. Завдання демократизації управління в результаті конструктивного діалогу закладу фахової передвищої освіти, громадськості й держави полягає в тому, щоб об'єднати всіх суб'єктів для спільних дій на основі їх зацікавленості в розвитку освіти.

Посилання

Єльникова Г. В. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління. Директор школи. 2003. № 40. С. 10 – 11.

Комарницький М. С. Державно-громадська система управління освітою. Аспекти самоврядування. 2000. № 3. С. 34 – 35.

Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір: наказ Міністерства освіти і науки України від 31 груд. 2004 р. № 998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0998290-04#Text.

Суліма Є. Вища освіта в контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012– 2021 роки. Вища школа. 2012. № 3. С. 7 – 10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ