РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102069

Ключові слова:

інвестиційна діяльність, публічне управління, інвестиції, інфраструктура регіонів, прогнозування інвестиційної політики.

Анотація

Розглядається інвестиційний розвиток регіонів з погляду державноуправлінських засад. Виявляються особливості реалізації інвестиційної політики в регіонах в умовах децентралізації в Україні. Досліджується реалізація інвестиційної політики в регіонах на основі аналізу наукових праць українських та зарубіжних учених, водночас зазначається, що науковці не розглядали предмет дослідження в умовах децентралізації, що має свої особливості. Доводиться, що відсутнє єдине бачення реалізації інвестиційної політики в регіонах в умовах децентралізації в Україні, що ускладнює дослідження цієї теми у сфері науки «Публічне управління та адміністрування». Таким чином, це питання не є дослідженим на державноуправлінському рівні, особливо в умовах децентралізації в Україні.

Посилання

Бутко М. П. Методологічні засади формування інвестиційного потенціалу регіональних господарських систем. Інвестиціі": практика та досвід. 2008. № 5. С. 3 – 7.

Ванькович Д. В. Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні. Інвестиціі": практика та досвід. 2018. № 1. С. 11 – 18.

Лещук Г. В. Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 12(1). С. 183 – 186.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 8 верес. 2011 р. № 3715-VІ. Офіц. вісн. Украі"ни. 2011. № 77. Ст. 2841.

Рейтинг инвестиционной активности областей. URL: http://euro-rating.com.ua/ regiony/rejting-list/ rejting-list-oblastej.

Ресурсне забезпечення об'єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. / Г. А. Борщ [та ін.]. Київ: Рада Європи, 2017. 107 с.

Сидор Г. В., Давидовська Г. І. Інвестиційна привабливість регіонів. Сталий розвиток економіки. 2015. № 2. С. 184 – 189.

Статистична інформація. Oфіц. сайт Всесвітнього Банку. URL: http:// www.worldbank.org.

Стичінська О. О. Інвестиційний розвиток держави в умовах податкового реформування: автореф. дис канд. екон. наук: 08.00.03. Донецьк, 2013. 20 с.

Халецька А. А. Наукові підходи до визначення механізму регулювання інвестиційної діяльності. Eфективна економіка. 2012. № 2. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=945.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ