ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/102072

Ключові слова:

державна політика, інновації, агропромисловий комплекс, впровадження, стимулювання.

Анотація

Характерна тенденція економічної ситуації в агропромисловому комплексі останніх років – поступова активізація інноваційних процесів. Складність агропромислового виробництва та його специфіка визначають своєрідність підходів і методів управління інноваційною діяльністю, поєднання різних типів інновацій, посилення ролі держави в стимулюванні інновацій. Особливості сільськогосподарського виробництва характеризуються високим рівнем ризиків інноваційних процесів. Аграрний сектор економіки майже повністю залежить від зарубіжних виробників техніки, що, безумовно, знижуватиме рівень продовольчої безпеки нашої країни. Аналізуються основні проблеми переходу аграрної економіки на шлях інноваційного розвитку, висвітлюються стримувальні фактори інноваційного розвитку агропромислового комплексу та окреслюються основні напрями впровадження державної інноваційної політики, демонструється необхідність формування моделі управління інноваційним розвитком агропромислового комплексу України. Пропонується модель державної підтримки інноваційного розвитку сільського господарства.

Посилання

Березіна Л. М. Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні аспекти. Маркетинг та менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 122 – 132.

Гончаренко О. В. Інституціональні аспекти реалізації інноваційних пріоритетів розвитку агропромислового виробництва. Eкономіка. Управління. Інноваціі". Сер. «Економічні науки». 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_5.

Готра В. В. Інвестиційні передумови формування інноваційного потенціалу АПК. Сталий розвиток економіки. 2015. № 2. С. 169 – 177.

Стецюк П. А., Гудзь О. Є. Фінансові проблеми розвитку аграрного виробництва. Eкономіка АПК. 2012. № 4. С. 73 – 78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ