РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ З ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валерій Валерійович МАКАШОВ

DOI:

https://doi.org/10.33287/102076

Ключові слова:

національна стратегія, оздоровча рухова активність, моніторинг, органи місцевого самоврядування, правове регулювання

Анотація

Розглядається проблематика моніторингу та оцінювання заходів Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність  здоровий спосіб життя  здорова нація» в контексті аспектів управління. Визначається, що державноуправлінська діяльність органів влади всіх рівнів з виконання заходів зазначеної стратегії грунтується на засадах міжнародного права, конституційного та нормативно-правового забезпечення. Обгрунтовується, що суспільні відносини у сфері оздоровчої рухової активності в Україні регулюються Конвенціями ООН, керівними настановами ВООЗ для національних урядів, Конституцією України, законами України, урядовими та галузевими нормативно-правовими актами, рішеннями органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування. Встановлюється низка особливостей, які сьогодні характеризують аспекти практичного упровадження та реалізації заходів Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на регіональному рівні: 1) участь регіонів у виконанні заходів стратегії має неконсолідований характер; 2) в окремих регіонах відсутня кореляція між змістом планів з виконання стратегії та змістом відповідних звітів; 3) на рівні регіонів розвиток фізкультурно-оздоровчої інфраструктури має асиметричний характер; 4) упродовж останніх трьох років відмічається позитивний тренд щодо залучення місцевих адміністрацій до розробки та затвердження регіональних планів з виконання заходів стратегії; 5) за роки реалізації стратегії відкритість органів влади щодо оприлюднення змісту діяльності для представників громадськості має позитивну тенденцію. Послідовна співпраця органів влади з питань реалізації заходів стратегії спостерігається у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях.

Посилання

Виконання Плану заходів на 2019 рік з метою реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Дніпропетровській області «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». URL: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/ ruhova_aktivnist_vykonannya_planu_za_2019.pdf.

Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» в Запорізькій області на 2019 рік». URL: https://www.zoda.gov.ua/ article/2462/zvit-pro-vikonannya—planu-zahodiv-shodo-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-z- ozdorovchoji-ruhovoji-aktivnosti-v-ukrajini-na-period-do-2025-roku-ru.html.

Звіт про виконання регіонального плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» у 2019 році. URL: http://www.if.gov.ua/ files/uploads/звіт%20по%20руховій%20активності%202019.pdf.

Звіт про виконання соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 19 груд. 2013 р. № 886-VI (зі змінами). URL: https://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=21280&base=77.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність  здоровий спосіб життя  здорова нація» на 2021 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серп. 2020 р. № 1043-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1043-2020-%D1%80#Text.

Стан виконання Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність  здоровий спосіб життя  здорова нація» у Вінницькій області у 2019 році. URL: http://www.vin.gov.ua/upravlinnia- fizychnoi-kultury-ta-sportu/realizatsiia-natsionalnoi-stratehii-z-ozdorovchoi-rukhovoi-aktyvnosti-v- ukraini-na-period-do-2025-roku-rukhova-aktyvnist-zdorovyi-sposib-zhyttia-zdorova-natsiia.

Kahlmeier, S., Wijnhoven, T., Alpiger, P., Schweizer, Ch., Breda, J., & Martin, B. (2015). National physical activity recommendations: systematic overview and analysis of the situation in European countries. BMC Public Health, 15(133). doi:10.1186/s12889-015-1412-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ