ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-5

Ключові слова:

публічне управління, ревіталізація, проєктний підхід, сталий розвиток.

Анотація

Післявоєнна відбудова України, як європейської суверенної та незалежної держави, потребує розробки таких методики та інструментарію відновлення та розвитку зруйнованих війною територій, які дозволять отримати певну сталу та успішну модель процесів відновлення територіального простору, що набуває все більшої актуальності. Авторами статті розкрито сутність та особливості використання інструментів проєктного підходу в процесі ревіталізації територіальних громад у післявоєнний період. Визначено ключові підходи щодо розуміння суті поняття «ревіталізація» у сфері публічного управління. Показано, що ревіталізація передбачає комплексний підхід до відновлення територіального простору, однак у процесі післявоєнного відновлення України вона має стосуватися не лише відновлення інфраструктури, а й забезпечувати сталий розвиток та високу якість громадського простору, підвищення конкурентоспроможності території на регіональному та загальнодержавному рівнях. Ревіталізація – процес, що спрямований на економічне відновлення у поєднанні з заходами щодо вирішення соціальних та екологічних проблем, що є актуальними та особливими для кожного регіону Украни. Проєктний підхід є одним з ефективних інструментів, що можливо використовувати органам публічної влади у процесі ревіталізації, що в силу індивідуалізації та новизни рішень стрімко набував поширення в діяльності органів публічного управління до військового часу та широко використовувався у бізнесі. Доцільно розглядати ревіталізацію як процес відновлення та відродження зруйнованих, деградованих чи депресивних територій через проєкти, що забезпечують досягнення певного унікального – неповторного за своїми характеристиками та особливостями результату, що здійснюється в заздалегідь визначений термін, у межах ліміту необхідних ресурсів для покращення добробуту місцевої громади, простору і місцевої економіки та проводяться у співпраці з місцевою громадою. Визначені особливості використання проєктного підходу у процесі ревіталізації територіального простору в Україні.

Посилання

Авдєєв О. Відродження з попелу: як вдихнути нове життя в депресивні райони українських міст. Gordonua, 22 жовтня 2020. URL: https:// gordonua.com/ukr/blogs/a-avdeev/vidrodzhennja-z-popelu-jakvdihnuti- nove-zhittja -v-depresivni-rajoni-ukrajinskih-mist-1524073.html (дата звернення 05.03.2023).

Беляєва Я. Добре забуте старе: 10 прикладів перетворення промзон. Platforma, 2015. URL: https:// platfor.ma/magazine/text-sq/pb/10-adaptive-reuse-examples(дата звернення 05.03.2023).

Боковикова Ю. В. Проєктний менеджмент в діяльності органів місцевого самоврядування. Державне будівництво. 2015. № 1. С. 1–10.

Борисенко Ю. Досягнення та виклики реформування місцевого самоврядування в Україні. Аспекти публічного управління. 2022. Том 10. № 3. С. 42–50.

Броневицький А. П. Особливості ревіталізації промислових будівель. Київ: Інтербуд-АС, 2010. 110 с.

Глубоченко К. О. Особливості застосування технологій проектного менеджменту в галузі місцевого самоврядування. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. 2013. Т. 214. Вип. 202. С. 84–87.

Горблюк С. Правові засади та практика застосування ревіталізації у польських містах. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. Вип. 2. С. 26–36.

Горблюк С. А. Процесна модель вироблення публічної політики ревіталізації міста. Публічне управління та місцеве самоврядування. 2020. № 4 (47). С. 113–122.

Горблюк С. А. Принципи повоєнної відбудови Варшави середини ХХ століття: історичні паралелі та уроки для України. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, 15-28 квітня 2022 р. / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Київ, 2022. Т. 1. С. 116–120.

Іванова Т. В. Методологія проєктного підходу в реалізації стратегічних пріоритетів сервісно-орієнтованої держави. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 82–85. DOI: 10.32702/2306-6814.

Іжа М. М., Пахомова Т. І., Голинська О. В. Проблеми розвитку громад і територій в умовах війни та післявоєнного відродження в координатах стійкості та сталості. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, 15-28 квітня 2022 р. / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Київ, 2022. Т. 1. С. 130–134.

Ішков П. О., Князєва О. В. Ревіталізація економіки як фактор миробудування. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, 15-28 квітня 2022 р. / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Київ, 2022. Т. 1. С. 134–136.

Кострубіцька А. В., Лук’янов О. П. Упровадження політики ревіталізації міст в Україні. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, 2021. № 6. С. 36–39.

Кравченко В. Рік незламності: 25 цифр, що характеризують економічні втрати України за період війни. Mind.ua, 22 лютого 2023. URL: https://mind.ua/publications/20253782-rik-nezlamnosti-25-cifr-shchoharakterizuyut- ekonomichni-vtrati-ukrayini-za-period-vijni.

Красовська З. У Львові два десятки колишніх заводів можуть стати креативними просторами. Твоє місто, 2 жовтня 2017. URL: https://tvoemisto.tv/ news/u_lvovi_dva_desyatky_kolyshnih_zavodiv_mozhut_ staty_kreatyvnymy_prostoramy_88914.html.

Левченко О. В., Біркентале В. В. Ревіталізація: історія, досвід і перспективи просторового розвитку. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету ім. Василя Стуса. 2020. Т. 2. Вип. 12. С.305–310. URL: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/9290.

Маматова Т., Чикаренко О. Особливості застосування методології бізнес-планування: від проектів бізнесу до проектів місцевого розвитку. Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності об’єднаних територіальних громад: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 30 жовтня – 29 листопада 2019 р. / ДРІДУ НАДУ. Дніпро, 2019. С. 372–376.

Мехтієв Р. Не зносити, а переосмислити: як у Європі перетворюють шахти на музеї, а заводи – на культурні центри. Економічна правда, 11 жовтня 2021. Спецпроєкт «Простір з сенсом». URL: https://www. epravda.com.ua/ projects/enso/2021/10/11/678200.

Молоканова В. М. Впровадження ціннісно-орієнтованого проектного менеджменту у сфері державного управління. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 11. С. 5-18. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN /aplup_2017_5_11_3.

Назарук М. Ревіталізація-крок до еколого-збалансованого розвитку міста Львова. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Вип. 50. С. 271–276.

Олефіренко О. В. Використання принципів політики регіонального розвитку ЄС в публічному управлінні України у період війни та після закінчення військових дій. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, 15-28 квітня 2022 р. / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Київ, 2022. Т. 1. С. 189–192.

Олійник Р. Ю. Проєктний менеджмент: особливості ключових концептів та застосування у публічному секторі. Право та державне управління. 2019. № 2 (35). Т. 2. С. 147–151.

Повна С. В. Методологія проектного менеджменту в управлінні державними інвестиційними проектами. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2017. № 1. С. 101–107. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pandr_2017_1_15.

Подольська О. В., Краля В. Г. Використання проектного підходу в публічній сфері. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 2019. Вип. 200. С. 256–264. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_200_29.

Полянський Ю. С., Назарук М. М. Ревіталізація, як суспільно-географічний феномен в сучасному формуванні геопростору міст. Збірник наукових статей ХV Всеукраїнських наукових Таліївських читань «Охорона довкілля». Харків, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2019. С. 82–84.

Ричкіна Л. Сутність та зміст проектного менеджменту в розвитку територіальної громади. Публічне управління: теорія та практика. 2014. № 3. С. 193–198.

Савйовський В. В., Броневицький А. П. Ревіталізація – екологічна реконструкція міської забудови. Вісник ПДАБА. 2014. № 8 (серпень). С. 47–52.

Сич О. А. Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст. Європейські перспективи. 2016. № 1. С. 27–30.

Сич О. А. Ревіталізація як складова стратегії розвитку міста. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2020. Вип. 99. С. 66–72.

Сич О. А. Теоретичні підходи до ревіталізації постпромислових територій. Галицький економічний вісник. (Економіка). 2020. Том 65. № 4. С. 68–73.

Трофименко К. О., Ковальський В. П., Вознюк І. М. Ревіталізація індустріальних об’єктів. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Вінниця. 2020. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php /mn/mn2020/ paper/viewFile/8660/7247.

Чемерис А. Розроблення та управління проєктами у публічній сфері: європейський вимір для України. Практичний посібник; Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : Софія-А, 2012. 80 с.

Чикаренко І. А. Проектний підхід як один із засобів підвищення ефективності діяльності. Теорія та практика державного управління. Вип. 9. Державне управління та місцеве самоврядування: тези IV Міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2004 р. / ХРІДУ НАДУ. Харків, 2004. С. 24–26.

Чикаренко І. А., Маматова Т. В. Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку територій і громад в Україні: започаткування наукового дослідження. Міжнародні економічні відносини. Сталий розвиток України в умовах глобалізації та Європейської економічної інтеграції: проблеми, перспективи, ефективність. ФЕНІКС-2022 : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., м. Харків, 31 травня 2022 р. / НТУ «Харківський політехнічний інститут». Харків, 2022. С. 141–143.

Шаров Ю. П. Укрупнення територіальних громад та їх співробітництво: виклики для стратегічного планування. Державне управління: теорія та практика. 2015. № 2. С. 54–61.

Revitalization. Cambridge Dictionary. 2020. URL: https://dictionary. cambridge.org/dictionary/english/ revitalization.

Błaszczyk M., Kłopot S. W., Kozdraś G., 2010. Problemy społeczne w przestrzeni miasta. Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocław.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18