МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3-8

Ключові слова:

публічне управління, державна молодіжна політика, інституціональне забезпечення, європейський досвід, міжвідомча і міжсекторальна взаємодія, територіальна громада, концептуальна модель

Анотація

Стаття присвячена розробленню та науковому обґрунтуванню складників концептуальної моделі інституціонального забезпечення формування та реалізації державної молодіжної політики. Показано, що молодь є найбільш динамічним, мобільним та перспективним сегментом населення. Саме молодь формує майбутнє нації, вона завжди була і залишається в центрі уваги інститутів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства. Посилена увага до молоді в публічному управлінні трансформується в комплексні та цілеспрямовані дії для підтримки молодіжного розвитку та внесення позитивного вкладу в суспільство, що можливо на засадах формування та реалізації ефективної державної молодіжної політики. Визначено особливості та пріоритети реалізації молодіжної політики в територіальних громадах, зокрема: створення належного організаційно-функціонального середовища органів місцевого самоврядування; узгодження нормативних, організаційно-розпорядчих програмно-цільових та інших документів, що регламентують діяльність органу місцевого самоврядування, із аналогічними документами вищого рівня; підвищення ефективності інформаційної підтримки реалізації молодіжної політики через популяризацію результатів реалізації молодіжних програм і проєктів; формування системи комунікаційних зв’язків «влада-молодь-стейкголдери». Показано, що саме міжвідомча і міжсекторальна взаємодія між різними міністерствами у контексті розвитку інституціонального забезпечення формування і реалізації державної молодіжної політики залишається важливим фактором для здійснення координованих дій щодо досягнення очікуваних результатів у найкоротші терміни. Визначено напрями та зміст міжвідомчої взаємодії щодо реалізації молодіжної політики центральними органами виконавчої влади. Побудовано концептуальну модель інституціонального забезпечення формування і реалізації державної молодіжної політики, яка презентує його основні системоутворюючі компоненти (складники) та обґрунтовує доцільність їх включення у контекст. Зазначена модель носить дескриптивний характер і базується на правових, інтелектуальних, творчих, комунікативних, стратегічних та інших аспектах формування та реалізації державної молодіжної політики, на розумінні потреб, цінностей та інтересів молоді, а також на здатності впроваджувати інноваційні, гнучкі та адаптивні підходи для залучення молоді до суспільно-політичних процесів.

Посилання

Біла Д. О. Визначення ролі молоді у суспільстві в умовах політичної невизначеності та особливості формування державної молодіжної політики. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 3. С. 4–70. https://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/83/77.

Recommendation CM/Rec (2015)3 of the Committee of Ministers on access of youngpeople from disadvantaged neighbourhoods to social rights. Council of Europe. 2015. 30 р. URL: https://rm.coe.int/168066671e.

Рекомендація CM/Rec(2017)4 Комітету міністрів Ради Європи державам членам про молодіжну роботу: ухвалена Комітетом Міністрів на 1282-му засіданні заступників міністрів 22 березня 2017 року. Страсбург, Рада Європи. 2017. 37 с. URL: https://rm.coe.int/recommendation-cmrec-2017-4-ukr/16808e4d93.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Рада Європи: Хартія, Міжнародний документ від 15.10.1985. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Переглянута Європейська хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті. Council of Europe, July 2015. Printed at the Council of Europe. С. 37. URL: https://is.gd/Wa5x7u.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19