ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 3.0: ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3-9

Ключові слова:

адаптація, влада, державне управління, публічне управління, реформування, система, трансформація

Анотація

У даній статті поставлено за мету провести аналіз розвитку інтегрованої системи публічного управління за п’ятнадцять років формалізації такого терміну у вітчизняній науці державного управління. Очевидним завданням виступає дослідження можливості сучасного державного (публічного) управління виступати платформою національного розвитку, формувати новітню модель державотворення в умовах зовнішніх викликів. Сучасні засади трансформації суспільних відносин в Україні, розроблення нових правових механізмів реалізації положень Конституції України, проведення адміністративної реформи в Україні, збройна агресія проти України і локальна фрагментація регіональних управлінських систем внесли і продовжують вносити істотні зміни до змісту державно-управлінської діяльності, формування та реалізації механізмів регулювання діяльності органів влади. На нинішньому етапі розвитку суспільства метою адміністративно-правового регулювання є не лише удосконалення форм і методів управлінської діяльності, установлення і регламентація взаємовідносин громадян і державних інституцій, коли кожній людині має гарантуватися реальне дотримання й охорона прав і свобод, ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх порушень. Фактично, нова суспільна реальність ставить завдання функціонування універсального організаційно-правового механізму виявлення, узгодження і реалізації суспільних потреб та інтересів на основі використання різних правових засобів, формування суб’єктивних прав та обов’язків учасників суспільних процесів, переведення їхніх зв’язків та стосунків у конкретні правовідносини. В умовах збройної агресії проти України актуалізується тема спеціальних управлінських режимів, нестандартних процедур адміністрування, нового формату державно-службових відносин. Досягнення високої ефективності та якості будь-якого виду управлінської діяльності полягає у раціональному правовому забезпеченні управління. Адже лише публічно-правове нормування поведінки суб’єктів та об’єктів публічного управління, яке здійснюється за допомогою організаційно-правового регулювання, здатне забезпечити узгодженість та цілеспрямованість їхньої діяльності, зорієнтованої на задоволення суспільних потреб та інтересів, які об’єктивно існують на конкретному етапі суспільного розвитку. Особливості сучасного публічного управління актуалізували необхідність запровадження поняття «інтегрована система публічного управління» як термінологічного поняття. Поняття інтегрованої системи публічного управління (ІСПУ) визначається через владу й владні повноваження. Інтегровану систему публічного управління слід визначити як систему суспільного управління в межах реалізації державних та самоврядних адміністративних повноважень відповідно до Конституції та законів України, яка здатна адаптуватися до змін зовнішнього середовища й, відповідно, змінювати (трансформувати) якісні характеристики елементів системи, а сам процес адаптації визначально забезпечує синергетичний ефект. Отже, мова йде не про абсолютно новий тип систем, а про становлення національної системи управління, що поєднує діяльність органів влади різних рівнів із необхідним рівнем адміністративної гнучкості, а саме поєднання при цьому забезпечує управлінський результат. Значні переваги впровадження ІСПУ полягають у можливості переходу до принципово нового типу відносин без руйнації ієрархічних зв’язків між рівнями управління. Водночас, внутрішні характеристики таких відносин є можливість змінювати в контексті стандартів, правил і процедур, запропонованих як внутрішніми, так і що основними критеріями політичної організації суспільства є обов’язковість внутрішньої впорядкованості та організованості, оптимізація діяльності політичних партій як суб’єктів соціальної політики, визнання політичними партіями принципів демократичного консенсусу, формування цивілізованих публічно-владних відносин. Методологічний підхід щодо дослідження процесу реформування державного управління передбачає визначення необхідності запровадження поняття «інтегрована система публічного управління» (ІСПУ) як термінологічного поняття науки державного управління. ІСПУ слід розглядати як систему суспільних відносин у межах реалізації державних та самоврядних адміністративних повноважень відповідно до Конституції та законів України, яка здатна адаптуватися до змін зовнішнього середовища і, відповідно, змінювати (трансформувати) якісні характеристики підсистем та елементів системи, а сам процес адаптації – як такий, що визначально забезпечує синергетичний ефект. Йдеться про становлення національної системи управління, що інтегрує діяльність органів влади різних рівнів.

Посилання

Баштанник В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів. Вісник НАДУ. 2009. № 1. С. 5–16.

Баштанник В., Серьогін С. Консенсусна демократія в інтегрованих системах публічного управління: європейський досвід та Україна. Актуальні. проблеми державного управління. 2007. № 2. С. 3–14.

Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС; пер. з фр. В. Ховхун. Київ : Основи, 1996. 420 c.

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 21.10.23).

The new handbook of organizational communication: advances in theory, research, and methods / Fredric M. Jablin, Linda L. Putnam, editors. – Thousand Oaks, CA; London ; New Dehli : Sage Publications, 2001. – XXXI, 911 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19