ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ СУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-20

Ключові слова:

процесуальні дії, судова дія, слідчій, слідство, дослідження

Анотація

Мета дослідження, результати якого подаються у цій статті, полягала у визначенні поняття процесуальних дій суду через створення класифікаційної моделі відповідної системи. Методологія дослідження ґрунтується на використанні діалектичного та системного методів. Методи формальної логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування та ін.), застосовувалися при опрацюванні нормативної бази та наукових джерел, формулюванні висновків. Герменевтичний та формально-юридичний методи використовувалися для з’ясування внутрішнього змісту окремих норм кримінального процесуального законодавства. Метод термінологічного аналізу застосовувався при визначенні поняття процесуальних дій суду, а метод класифікації – для їхньої систематизації. Поставлена мета визначалась з огляду на те, що однозначне визначення цього, як і будь-якого іншого наукового терміну, є важливим теоретичним завданням, розв’язання якого дає досліднику розуміння того, з яким саме об'єктом він має справу в тому чи іншому випадку. Визначення змісту терміну «судова дія» насамперед дозволило відповісти на питання щодо того, які саме із передбачених законом дій слід вважати судовими. Відповідно до цього автором обґрунтовано правомірність і запропоновано критерії допустимості проведення в суді освідування та витребування судом від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речі, документи, відомості, необхідні для перевірки достовірності та допустимості наявних доказів. В результаті проведеного дослідження сформульовано авторське визначення поняття «Процесуальні дії суду в кримінальному провадженні» та запропоновано класифікаційну модель даної системи, що включає: власне судові дії, зокрема слідчого характеру та інші дії пізнавальної спрямованості судові дії; організаційні (підготовчі та забезпечувальні) дії суду; інші процесуальні дії суду, пов'язаних з рухом справи й процедурою судового розгляду.

Посилання

Якимович Ю.К. Особенности уголовно-процессуальной деятельности. Закон и право. 2015. № 7. С. 106-110.

Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учебник. Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. 596 с.

Россинский С.Б. Судебные действия как средства познания обстоятельств уголовного дела. Российский судья. 2014. № 12. С. 28-32.

Шепітько І.І. Судовий розгляд (судове слідство) в системі судового провадження у першій інстанції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2018. 269 с.

Воробьев Г.А. Тактика и психологические особенности судебных действий : учеб. пособие. Краснодар : Краснодарский ун-т, 1986. 200 с.

Александрова С.А. Понятие и система судебных действий в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2009. № 2. С. 407-415.

Когутич І. І. Тактика у криміналістиці та окремі її предметно-методологічні суперечності [Частина ІІ. Продовження]. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Випуск № 2. 2018. С. 192-205.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА