Порядок рецензування статей

Рукописи оформлюються відповідно до вимог, що висуваються редакційною колегією журналу. Рукописи розглядаються на відповідність висунутим вимогам головним  редактором та членами редколегії і можуть бути поверненні на дооформлення або відхилені через суттєву невідповідність редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів. Повідомлення про отримання, повернення, відхилення рукописів надсилаються авторам електронною поштою.

Процес рецензування

Всі матеріали, що надходять для публікації у журналі, повинні пройти зовнішнє рецензування фахівцем із відповідної спеціальності.

У журналі діє система подвійного «сліпого» рецензування. Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв, які наведені у п. 3 редакційної політики.

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень: 1) опублікувати у авторській редакції; 2) опублікувати з незначними змінами, внесеними редакційною колегією; 3) повернути рукопис автору (якщо стаття потребує дооформлення; автор може подати перероблений рукопис наукової статті повторно); 4) відмовити у публікації (якщо рукопис не відповідає редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів).

Кожен номер наукового журналу «Law. State. Technology» проходить зовнішнє рецензування знаними ученими із науковим ступенем доктора наук, вченим званням професора, а також рекомендуються  вченою  радою Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" до друку.