Мета та завдання

Науковий журнал «Law. State. Technology» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Метою журналу «Law. State. Technology» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі права.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі права;

- активізувати розвиток міжнародної спільноти фахівців у сфері теорії та практики досліджень в галузі права;

- сприяти розширенню зв'язків Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" з науковими та освітніми спільнотами.