Головна

Назва видання: Law. State. Technology.

Засновник видання: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Рік заснування: 2021.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24808-14748Р від 21.04.2021 року.

ISSN: 2786-4685 (Print)

ISSN: 2786-4650 (Online)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 29.06.2021 № 735 (додаток № 4)

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

Галузь знань: право.

Спеціальності: 081 – Право.

Політика наукового видання: журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі права.