ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: КРОК ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2022-1-14

Ключові слова:

однострій, правила, зовнішній вигляд, татуювання, біомодифікації, ефективність поліцейської діяльності, лібералізація

Анотація

Курс на європейську інтеграцію обумовив потребу трансформації національної моделі публічного адміністрування. Однією з успішних реформ, де було впроваджено людиноцентристський підхід стала реформа правоохоронної системи, зокрема, створення у 2015 році Національної поліції України. Стандарти поліцейської діяльності передбачають не тільки визначений рівень професійної правосвідомості і суворе дотримання вимог законодавства під час виконання покладених на поліцію завдань. Значною мірою це пов’язано із внутрішнім організаційним аспектом такої діяльності – службовою дисципліною і підготовкою, дотриманням правил носіння однострою поліцейськими, їх належного зовнішнього вигляду. Метою статті є розкриття проблемних питань адміністративно-правового регулювання вимог до зовнішнього вигляду поліцейських в Україні. Досягненню поставленої мети сприятиме комплексне використання методів і прийомів наукового пізнання в основу яких покладено діалектичний, індуктивний та компаративістський методи. Наукова новизна. У статті розглянуто і запропоновано зміни до Правил носіння однострою поліцейських, затверджених наказом МВС України від 19.08.2017 № 718. Як висновок, у статті наголошується, що МВС України доцільно зайняти більш лояльну позицію щодо татуювань та біомодифікацій у поліцейських, зокрема, пірсингу. Відповідні особливості жодним чином не перешкоджають виконанню поліцейськими службових обов’язків та не впливають на ефективність взаємодії поліції з громадськістю. Обґрунтовано, що пряма заборона на наявність татуювань у поліцейських, визначена у Правилах, є кроком у минуле, тоді як міжнародна практика йде шляхом лібералізації політики щодо татуювань у поліції. Запропоновані зміни і доповнення до п. 2 Розділу ІІ «Особливості носіння предметів однострою поліцейських» Правил носіння однострою поліцейських.

Посилання

Про затвердження Правил носіння однострою поліцейських: наказ МВС України від 19.08.2017 № 718 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1122-17#Text

Про внесення змін до Правил носіння однострою поліцейських: наказ МВС України від 11.05.2022 № 287. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-22#n13

Зовнішній вигляд поліцейського/курсанта. Запит № 408400 URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/zovnishnii_vighliad_politsieisko#incoming-340058

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини): Міжнародний документ від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Довідник із застосування статті 8 Європейської конвенції з прав людини. ЄСПЛ. С. 43 URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_UKR.pdf

Стильні копи. Закон і бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/117448-francuzkim_policeyskim_dozvolyat_nositi_borodi_ta_tatuyuvann.html

Tattoo Policy. Sherman Police. URL: https://www.shermanpolice.com/tattoo-policy

Pack Lauren. Police agencies loosen tattoo policy in effort to recruit, retain officers. URL: https://www.daytondailynews.com/crime/police-agencies-loosen-tattoo-policy-in-effort-to-recruit-retain-officers/RUC6HJLBCFBSPBNWZZ4GH3GS4U/

Police Appearance Standards. The Police Federation of England and Wales (PFEW). URL: https://www.polfed.org/campaigns/police-appearance-standards/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО