ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/EIS/2023-104-4

Ключові слова:

оцінювання життєвого циклу, вплив на довкілля, відновлювані джерела енергії, викиди парникових газів, стратегії декарбонізації

Анотація

Стаття присвячена проблемі оцінювання наслідків використання відновлювальних джерел енергії з погляду їх потенційного впливу на довкілля. Визначено поняття оцінки життєвого циклу, розкрито етапи реалізації процедури оцінки життєвого циклу згідно з методологією LCA. Розглянуто особливості оцінки життєвого циклу в енергетичному секторі. Проаналізовано результати дослідження оцінки життєвого циклу різних джерел енергії, що використовуються в національній енергетичній системі Чехії. Оцінювання життєвого циклу (англ. Life Cycle Assessment, LCA) є відомою методологією досліджень, яка передбачає їх вивчення з урахуванням наявних зв’язків з навколишнім середовищем. Часто ці зв’язки дослідники не враховують або беруть до уваги неповною мірою, що призводить до помилкових висновків стосовно властивостей цих явищ і їхнього впливу на довкілля. Стратегії декарбонізації, створені з моделями національних енергетичних систем, передбачають упровадження низьковуглецевих технологій. Хоча ці технології забезпечують зменшення викидів парникових газів, вони призводять до непрямих викидів через будівництво та можуть спричинити інші впливи на довкілля, як-от екотоксичність і виснаження ресурсів. Отже, помилково вважати, що відновлювані джерела енергії цілковито вільні від викидів. Використання низьковуглецевих технологій для скорочення викидів парникових газів може «перекласти навантаження» на інші впливи на довкілля. Таким чином, оцінка життєвого циклу (LCA) є потужним інструментом підтримки ухвалення рішень, який оцінює вплив продукту або процесу на довкілля на всіх етапах (від видобутку матеріалу до утилізації відходів). Із часом LCA дедалі більше будуть застосовувати для оцінки впливу енергетичних технологій на довкілля.

Посилання

Палєхова Л.Л. Управління сталим розвитком : навчальний посібник. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. 330 с.

European platform on Life cycle assessment. EC : website. URL: https://www.plantengineering.com/articles/iso-50001-benefits-for-manufacturers/ (дата звернення: 26.05.2022).

Jordaan S. Life cycle assessment of electricity generation: A systematic review of spatiotemporal methods. Advances in Applied Energy. 2021. Vol. 3. P. 1–15. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792421000500 (дата звернення: 17.07.2022).

Šerešová M. Life cycle performance of various energy sources used in the Czech Republic. Energies. 2020. Vol. 13 (21). P. 1–17. URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5833 (дата звернення: 17.07.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА